Dossier: Milieu


We leven graag in een schone omgeving. Om dat te bereiken worden maatregelen genomen om lucht, water en bodem te beschermen tegen vervuiling. Deze pagina geeft een overzicht van alle kamervragen die worden gesteld m.b.t. milieuzaken. Ook bevinden zich hier de kamerleden die zich specialiseren in milieuzaken in de breedste zin.Kamervragen


Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Wassenberg en Ouwehand over de jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Ronnes over het potentiële gebruik van slimme meters voor energiebesparing

Bekijk de kamervraag

Kosten van de klimaatmaatregelen en de energietransitie

Bekijk de kamervraag

Het nieuws dat de bescherming van defensiepersoneel tegen chroom-6 nog steeds onvoldoende is

Bekijk de kamervraag

Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over plastic als belangrijke bron van broeikasgas

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Von Martels over milieustickers in Franse steden

Bekijk de kamervraag

Het bericht ‘Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur’

Bekijk de kamervraag

De blinde vlek van de Nederlandse overheid voor natuurvernietiging die het gevolg is van de delving van mineralen voor onze energietransitie

Bekijk de kamervraag

Het potentiële gebruik van slimme meters voor energiebesparing

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber en Jetten over het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Alkaya over het bericht dat energiebedrijven met miljardenclaims klimaatbeleid tegenhouden

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Ziengs over het bericht ‘Bijna 3000 waarschuwingen voor scooters in milieuzone’

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat energiebedrijven met miljardenclaims klimaatbeleid tegenhouden

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verdringing en verrijking door zonneparken

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de tegenstelling tussen de woorden en daden in het innovatiebeleid van het departement

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Van Kooten- Arissen over “de verkoop van een giftige aanslagreiniger, gevaarlijk voor mens, dier en milieu”

Bekijk de kamervraag

Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Maasvlakte: buitenlanders vrijuit op milieuzone’

Bekijk de kamervraag

Het artikel “Reductie van broeikasgas blijft achter, biomassa is slechte energiebron”

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het aangekondigde Britse verbod op plastic rietjes, roerstaafjes en wattenstaafjes

Bekijk de kamervraag

De schadelijke effecten van de groeiende luchtvaart op de luchtkwaliteit rond Schiphol

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Bekijk de kamervraag

Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Jetten over een mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart

Bekijk de kamervraag

Het bericht ’Vieze’ auto parkeren fors duurder

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering’

Bekijk de kamervraag

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Bekijk de kamervraag

een mogelijk «klimaatakkoord» voor de luchtvaart

Bekijk de kamervraag

Het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit: automobilist kan Maastricht straks alleen nog met milieusticker in’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Asscher over de eerste honderd dagen van het kabinet (gedeelte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Bekijk de kamervraag

Het bericht ‘Gemeentes moeten zich beter voorbereiden op klimaatverandering’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Diks over het rapport «Human rights in windturbine supply chains» van ActionAid en SOMO

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Agnes Mulder en Van Helvert over mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht dat geld verdienen aan CO2 kan en ook nog goed is voor het milieu

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

Bekijk de kamervraag

Het rapport “Human rights in windturbine supply chains” van ActionAid en SOMO

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht 'Boeren multimiljonair dankzij subsidie'

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven

Bekijk de kamervraag

Het stellen van hogere kapitaaleisen aan leningen voor fossiele investeringen

Bekijk de kamervraag

De verantwoordingsplicht op basis van artikel 14 van de Meststoffenwet

Bekijk de kamervraag

Transparantie regionaal bestuurlijke overleg van 18 december 2017 en Alderstafel Lelystad Airport

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat Nederland de EU-duurzaamheidsdoelen niet haalt

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

Bekijk de kamervraag

Het bericht ‘Nog altijd zit er pvc in ons afval’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het opkopen van emissierechten

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

Bekijk de kamervraag

Het MAA-besluit

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het verhogen van de CO2-reductiedoelstelling naar 55%

Bekijk de kamervraag

De milieueffecten van bitcoins

Bekijk de kamervraag

Milieu-overtredende bedrijven die hiermee wegkomen

Bekijk de kamervraag

De indringende brief van 15.373 (klimaat)wetenschappers over de toestand van de aarde

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Kröger, Van der Lee en Van Tongeren over de berichten 'CO2-uitstoot auto's in EU met een derde omlaag in 2030' en ‘Autokoper gaat weer voor groot en zwaar’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Remco Dijkstra over het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat de export van Gronings gas verder stijgt

Bekijk de kamervraag

De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Van Raan en Kröger over de Jonge Klimaatagenda

Bekijk de kamervraag

De plannen voor de aanleg van een eiland voor een internationale energiehub

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat ziekenhuizen, universiteiten en musea kiezen voor vieze kolenstroom

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Oude dieselauto’s niet meer welkom in Arnhemse binnenstad’

Bekijk de kamervraag

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

Bekijk de kamervraag

De hybride warmtepomp als alternatief voor gasgebruik in woningen

Bekijk de kamervraag

Onderzoek waaruit blijkt dat de groeiende luchtvaart het halen van klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt

Bekijk de kamervraag

De berichten 'CO2-uitstoot auto's in EU met een derde omlaag in 2030' en ‘Autokoper gaat weer voor groot en zwaar’

Bekijk de kamervraag

Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van de leden Voortman en Van der Lee over het bericht ‘Subsidietermijn te kort voor VVE’s en andere besparingsblokkades’

Bekijk de kamervraag

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Veel glyfosaat in landbouwgronden: Verlenging toelating niet verstandig'

Bekijk de kamervraag


Het plan van 100.000 hectare nieuw bos

Bekijk de kamervraag

Het bericht “Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa”

Bekijk de kamervraag

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report

Bekijk de kamervraag

De Jonge Klimaatagenda

Bekijk de kamervraag

Gewijzigd amendement van het lid Nijboer c.s. ter vervanging van nr. 11 over het loslaten van de koppeling tussen zorgkosten en de hoogte van het eigen risico

Bekijk de kamervraag

Kamerleden


Farid Azarkan

Elbert Dijkgraaf

Bente Becker

Bente Becker

Machiel de Graaf

Machiel de Graaf

Ockje Tellegen

Suzanne Kröger

Maurits von Martels

Rob Jetten

Rob Jetten