Tweedemonitor / De Regering /De Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet , de ministers en de staatssecretarissen in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist.
De Koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie. De ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is. Gemakshalve worden de staatssecretarissen hier wel benoemd.

Rutte III

Minister-president: Mark Rutte
Viceministerpresidenten: Drs. K.H. Ollongren (d66) H.M. de Jonge (cda) Drs. C.J. Schouten (christenunie)

Aftreden

aar aanleiding van het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie gepresenteerd op 17 december 2020 over de toeslagenaffaire, beraadde het kabinet zich op een reactie, inclusief mogelijke politieke gevolgen. Op 10 januari 2021 kondigde GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen kabinet-Rutte III tijdens een aankomend debat op 15 januari 2021 over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie.De PVV, SP, Partij voor de Dieren, DENK, FvD en de eenmansfracties Krol en Van Kooten-Arissen gaven aan deze te steunen. Ook de PvdA, 50PLUS en de SGP gaven aan dit te overwegen, waardoor mogelijk de voltallige oppositie voor zou stemmen. Vlak voor dat debat besloot het kabinet na een ministerraad af te treden en demissionair door te gaan tot de geplande Tweede Kamerverkiezingen die twee maanden later zullen plaatsvinden. Daarnaast besloot minister van Economische Zaken Eric Wiebes direct op te stappen.


Algemene Zaken

Minister: Mark Rutte (VVD)

Buitenlandse Zaken

Minister: Drs. H. Zijlstra (VVD)†-13-02-2018 (Bron)
Minister: S.A.M. Kaag (D66)†-07-03-2018 (Tijdelijke vervanger)
Minister: Drs. S. Blok (VVD)07-03-2018 (Bron)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister: S.A.M. Kaag (D66)

Justitie en Veiligheid

Minister: Mr. F.B.J. Grapperhaus (CDA)
Staatssecretaris: M.G.J. Harbers (VVD)†-21-05-2019 (Bron) Staatssecretaris: A. Broekers-Knol (VVD)

Rechtsbescherming

Minister: Drs. S. Dekker (VVD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Drs. K.H. Ollongren (D66)
26 oktober 2017 – 1 november 2019 Staatssecretaris:Minister Sinds 1 november Drs. R.W. Knops (CDA)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Mr.Drs. I.K. van Engelshoven (D66)

minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media

Minister: Drs. A. Slob (ChristenUnie)

Financiën

Minister: Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Staatssecretaris: Drs. M. Snel (D66)
Staatssecretaris: J.A. Vijlbrief (Fiscale Zaken, Holland Casino en Staatsloterij en Muntwezen)
Staatssecretaris: A.C. van Huffelen (belast met Toeslagen en Douane)

Defensie

Minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA) Minister AIVD (1/11/19)
Staatssecretaris: Drs. B. Visser (VVD)

Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
Staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven Sinds 1 november ook Minister voor Milieu en Wonen (D66)

Economische Zaken en Klimaat

Minister: Ir. E.D. Wiebes (VVD) †15 januari 2021
Minister: (Bas) van 't Wout (VVD)
Staatssecretaris: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (CDA)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister: Drs. C.J. Schouten (ChristenUnie)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Drs. W. Koolmees (D66)
Staatssecretaris: Drs. T. van Ark ( (VVD)
SStaatssecretaris: B. van Wout( (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: H.M. de Jonge (CDA)
Staatssecretaris: Drs. P. Blokhuis (ChristenUnie)

minister voor Medische Zorg

Minister: Mr.Drs. B.J. Bruins †-19-03-2020(VVD) Minister: Drs. T. van Ark ( (VVD)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl