Tweedemonitor / De Regering /De Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet , de ministers en de staatssecretarissen in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist.
De Koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie. De ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is. Gemakshalve worden de staatssecretarissen hier wel benoemd.

graphic_eqRutte III

Minister-president: Mark Rutte
Viceministerpresidenten: Drs. K.H. Ollongren (d66) H.M. de Jonge (cda) Drs. C.J. Schouten (christenunie)


Algemene Zaken

Minister: Mark Rutte (VVD)

Buitenlandse Zaken

Minister: Drs. H. Zijlstra (VVD)†-13-02-2018 (Bron)
Minister: S.A.M. Kaag (D66)†-07-03-2018 (Tijdelijke vervanger)
Minister: Drs. S. Blok (VVD)07-03-2018 (Bron)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister: S.A.M. Kaag (D66)

Justitie en Veiligheid

Minister: Mr. F.B.J. Grapperhaus (CDA)
Staatssecretaris: M.G.J. Harbers (VVD)†-21-05-2019 (Bron) Staatssecretaris: A. Broekers-Knol (VVD)

Rechtsbescherming

Minister: Drs. S. Dekker (VVD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Drs. K.H. Ollongren (D66)
Staatssecretaris: Drs. R.W. Knops (CDA)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Mr.Drs. I.K. van Engelshoven (D66)

minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media

Minister: Drs. A. Slob (ChristenUnie)

Financiën

Minister: Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Staatssecretaris: Drs. M. Snel (D66)

Defensie

Minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA)
Staatssecretaris: Drs. B. Visser (VVD)

Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
Staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven (D66)

Economische Zaken en Klimaat

Minister: Ir. E.D. Wiebes (VVD)
Staatssecretaris: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (CDA)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister: Drs. C.J. Schouten (ChristenUnie)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Drs. W. Koolmees (D66)
Staatssecretaris: Drs. T. van Ark ( (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: H.M. de Jonge (CDA)
Staatssecretaris: Drs. P. Blokhuis (ChristenUnie)

minister voor Medische Zorg

Minister: Mr.Drs. B.J. Bruins (VVD)

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl