De Regering


De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet , de ministers en de staatssecretarissen in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist.

De Koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie. De ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is. Gemakshalve worden de staatssecretarissen hier wel benoemd.


Kabinent-Rutte III


Minister-president: Mark Rutte
Viceministerpresidenten: Drs. K.H. Ollongren (d66) H.M. de Jonge (cda) Drs. C.J. Schouten (christenunie)


Algemene Zaken

Minister: Mark Rutte (VVD)

Buitenlandse Zaken

Minister: Drs. H. Zijlstra (VVD)†-13-02-2018 (Bron)
Minister: S.A.M. Kaag (D66)†-07-03-2018 (Tijdelijke vervanger)
Minister: Drs. S. Blok (VVD)07-03-2018 (Bron)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister: S.A.M. Kaag (D66)


Justitie en Veiligheid

Minister: Mr. F.B.J. Grapperhaus (CDA)
Staatssecretaris: M.G.J. Harbers (VVD)†-21-05-2019 (Bron)

minister voor Rechtsbescherming

Minister: Drs. S. Dekker (VVD)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Drs. K.H. Ollongren (D66)
Staatssecretaris: Drs. R.W. Knops (CDA)


Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media

Minister: Drs. A. Slob (ChristenUnie)

Financiën

Minister: Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Staatssecretaris: Drs. M. Snel (D66)


Defensie

Minister: Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA)
Staatssecretaris: Drs. B. Visser (VVD)

Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
Staatssecretaris: Drs. S. van Veldhoven (D66)

Economische Zaken en Klimaat

Minister: Ir. E.D. Wiebes (VVD)
Staatssecretaris: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (CDA)


Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister: Drs. C.J. Schouten (ChristenUnie)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Drs. W. Koolmees (D66)
Staatssecretaris: Drs. T. van Ark ( (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: H.M. de Jonge (CDA)
Staatssecretaris: Drs. P. Blokhuis (ChristenUnie)

minister voor Medische Zorg

Minister: Mr.Drs. B.J. Bruins (VVD)

Kabinent-Rutte II

5 november 2012 - 14 maart 2017
Minister-president: Mark Rutte
Viceminister-president: Lodewijk Asscher


Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties


Minister: Ronald Plasterk (PvdA)

Buitenlandse zaken


Minister: Bert Koenders (PvdA)

Defensie


Minister: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) †-03-10-2017 (Bron)
Plaatsvervangend Minister: Klaas Dijkhoff (VVD)

Economische zaken


Minister: Henk Kamp (VVD)
Staatssecretaris: Martijn van Dam (PvdA)

Financien


Minister: Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Staatssecretaris: Eric Wiebes (VVD)

Infrastructuur en milieu


Minister: Melanie Schultz van Haegen (VVD)
Staatssecretaris: Sharon Dijksma (PvdA)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Minister: Jet Bussemaker (PvdA)
Staatssecretaris: Sander Dekker (VVD)

Buitenlandse zaken


Minister: Bert Koenders (PvdA)

Veiligheid en justitie


Minister: Stef Blok (VVD)
Staatssecretaris: Klaas Dijkhoff (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Minister: Edith Schippers (VVD)
Staatssecretaris: Martin van Rijn (PvdA)

Sociale zaken en Werkgelegenheid


Minister: Lodewijk Asscher (PvdA)
Staatssecretaris: Jetta Klijnsma (PvdA)

Algemene Zaken


Minister: Mark Rutte (VVD)

Ministers zonder portefeuille


buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking: Lilianne Ploumen (PvdA)
wonen en rijksdienst: Stef Blok (VVD)

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen