user avatar
Partij

Ockje
Tellegen

Kamerlid

Politieke ervaring

2012 t/m Heden
Woordvoerder: Kinderopvang, Arbeid en Zorg, Medische Ethiek en Oorlogsgetroffen - lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

2010 t/m Niet bekend
Senior, Directie Midden-Oosten (Iran). - Vice-President

2007 t/m 2010
Diplomaat Nederlandse Ambassade Berlijn -

2006 t/m 2007
Directe Integratie Europa - Vice-President

2002 t/m 2007
Politiek Adviseur Staatssecrearis Nicolai (Europese Zaken) -

2002 t/m 2002
Leergang Startende Beleidsmedewerkers - Vice-President

2002 t/m 2003
Beleidsmedewerker, Directie Politie en Vreemdelingenzaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken - Vice-President

2000 t/m 2002
Persoonlijk Assistent VVD van Bibi de Vries -

2000 t/m 2002
Medewerkster mw. De Vries (Tweede Kamerfractie VVD) -Opleiding

2006 t/m 2006
Kadercursus VVD,
Cursus

2005 t/m 2005
Inleiding Islam Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Cursus

2005 t/m 2005
Bestuurssensitiviteit: Politiek-Bestuurlijke Gevoeligheid Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Cursus

2004 t/m 2004
Diplomatie in Beweging Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
Cursus

1999 t/m 2000
Internationale Betrekking John Hopkins University (SAIS), Bologna (italie)
Universitair

1993 t/m 1999
Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Universitair

1995 t/m 1999
Proefschrift Internationaal Recht Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Universitair

1987 t/m 1993
Middelbare School VCL, Den Haag
GymnasiumWerkervaring

2017 t/m Heden
Secrataris Stichting voor Politiek-Wetenschappelijk Onderzoek

2000 t/m 2000
Instituut Clingendael
Den Haag

1999 t/m 1999
Stagiare parlementaire redactie NRC Handelsblad


Tweedemonitor