Verdere informatie


Politieke Postcasts

Jaap Jansen
BNR Nieuwsradio

Politiek verslaggever Jaap Jansen licht de tegels op het Binnenhof.

Luisteren
Betrouwbare Bronnen
Gepresenteerd door Jaap Jansen, Pieter Gerrit Kroeger

Wat gebeurt er voor en achter de schermen in de politiek?

Luisteren
De Rudi & Freddie Show
o.a. Rutger Bregman en Jesse Frederik

De Correspondent

Luisteren
Haagse Zaken
NRC // Lamyae Aharouay

Haagse Zaken is de politieke podcast van NRC, waarin we je wekelijks bijpraten over alles wat gebeurt op en om het Binnenhof.

Luisteren

Verdieping

Wat is het verschil tussen een minister en een staatssecretaris?

Allebei maken de onderdeel van het kabinet, maar ze hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Maar is nou het verschil tussen een minister en staatssecretaris?

Een groot verschil is dat een minister politiek verantwoordelijk is voor een bepaald departement en ook de leiding heeft over dit departement. Alle ministers tezamen zijn verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid. Samen maken ze ook deel uit van de wekelijkse ministerraad. Een staatssecretaris is alleen op uitnodiging welkom bij de ministerraad en heeft bij de raad geen stemrecht.

Een staatssecretaris is er vooral ter ondersteuning van de minister. Toch hebben niet alle ministeries een eigen staatssecretaris. Maar in het algemeen hebben alle “zwaardere” ministeries een staatssecretaris. Niet anders dan de minister is de staatssecretaris hoofdelijke verantwoordelijk voor zijn daden. De hoofdelijke verantwoordelijke blijft altijd bij de minister. Toch is gebleken dat een minister niet hoeft op te stappen als het parlement het vertrouwen opzegt in de staatssecretaris.

Een staatssecretaris heeft meestal een eigen beleidsterrein. Sinds 1970, het ambts bestaat sinds 1948, wordt een staatssecretaris benoemd bij de formatie van een nieuw kabinet. Er kan middels de formatie en benoeming van staatssecretarissen de politieke eenheid binnen het kabinet worden bewerkstelligd. Dit ofschoon staatssecretarissen zuiver staatsrechtelijk, formeel geen deel uitmaken van de regering; materieel echter nemen zij wel degelijk deel aan de besluitvorming van de regering. Zij hebben dan ook zitting in het kabinet.

De positie van de staatssecretaris in de Grondwet:

Artikel 46
1. Bij Koninklijk Besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen.
2. Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.


TweedeMonitor Statistieken


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen