Kamervragen

Bekijk hier de kamervragen die de kamerleden hebben gesteld aan de regering. Tevens bevinden zich hier ook de antwoorden van de bewindslieden.
Er bevinden zich 3382 kamerstukken in het systeem.

Antwoord op vragen van het lid Emiel van Dijk over het bericht dat marechaussees hun baan dreigen op te zeggen als protest tegen inzet van burgers bij grensbewaking

Hierbij bied ik u, mede namens de minister, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid van Dijk

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de steun van Nederland ten behoeve van detentie en uitzetting van ongedocumenteerden op Curaçao

2147 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de steun van Nederland ten behoeve van detent

Antwoord op vragen van het lid Bosman over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

2148 Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij (

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het doorspelen van medische gegevens van personeel door Jumbo-supermarkten

Bestand niet beschikbaar https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z07543&did=2018D29300

Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het aandelenbezit van de Koning

2145 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het aandelenbezit van de Koning (ingezonden 23 april 2018). Antwoord van Minister-President Rutte (Algemene Zaken) (ontv

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht dat het aantal migranten dat wordt opgesloten in onmenselijke Libische detentiecentra sterk is toegenomen

Hierbij bied ik, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de antwoorden aan op de schriftelijke

Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het bericht 'Waarom het KhAD-WAD ambtsbericht van 29 februari 2000 onjuist en onbetrouwbaar is'

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op vragen van het lid Ojik

Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over de mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Helvert en Omtzigt over de mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië. D

Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Groothuizen, Jasper van Dijk, Van Ojik en Kuiken over het rapport van Amnesty over de situatie van migranten in Libië

Hierbij bieden wij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Voordewind (ChristenUnie), Groothuizen (