Kamervragen

Bekijk hier de kamervragen die de kamerleden hebben gesteld aan de regering. Tevens bevinden zich hier ook de antwoorden van de bewindslieden.
Er bevinden zich 4593 kamerstukken in het systeem.

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen

Geachte Voorzitter, Op 14 juni 2018 heeft het lid Moorlag (PvdA) schriftelijke vragen gesteld over de zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen (kenmerk 2018Z11385). Op

Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de risico's bij zoutwinning

Geachte Voorzitter, Op 1 juni 2018 hebben de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) schriftelijke vragen gesteld over de risico's bij zoutwinning (kenmerk 2018Z10272). Op

Antwoord op vragen van het lid Rog over het niet publiceren van de namen van geslaagde leerlingen

2018Z11054 Vragen van het lid Rog (CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het niet publiceren van de namen van geslaagde

Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd'

2018Z13566 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om

Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht explosie aantal eerstejaars economie en bedrijfskunde door buitenlandse studenten

2018Z14463 Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het bericht explosie aantal ee

Antwoord op vragen van de leden De Jong en Wilders over het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het leden De Jong en Wilders (beiden PVV) over het bericht “Pensioenfondsen dicht bij korten”.

Antwoord op vragen van het lid van der Lee over het instellen van een bouwdepot voor gebouweigenaren in het Groningse aardbevingsgebied

Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid van der Lee (GroenLinks) over het instellen van een bouwdepot voor gebouweigenaren in het Groni

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het niet langer beschikbaar zijn van implanteerbare insulinepompen. (2018Z14441) 1 Bent u bekend m

Het bericht ‘Voor de vierde keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie’

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Infrastructuur en