Kamervragen

Bekijk hier de kamervragen die de kamerleden hebben gesteld aan de regering. Tevens bevinden zich hier ook de antwoorden van de bewindslieden.
Er bevinden zich 3857 kamerstukken in het systeem.

Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkge

Inhumaan optreden Franse grenspolitie jegens migrantenkinderen

Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse

Het bericht dat hbo’ers opnieuw niet warm lopen voor verkiezingen

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat

Lichthinder bij de A27

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over lichthinder bij

Rulings over de dividendbelasting

Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie), Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de Staatss

De netto opbrengst van pachtgronden

Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht 'Veel huisartsen nog onbekend met declaratiemogelijkheden e-mailconsult'

Vragen van het lid Aukje deVries (VVD) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Veel huisartsen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over ‘de afbraak van de sociale werkplaats’

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over «De

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat het aantal jonggehandicapten zonder uitkering snel stijgt

Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het