Tweedemonitor / Kamervraag / Duizenden gedupeerden door het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool AalbregtDuizenden gedupeerden door het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool Aalbregt

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13737

2019Z13737


Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over duizenden gedupeerden door het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool Aalbregt (ingezonden 28 juni 2019)

1. Kent u het bericht ‘Rijschool Zoetermeer failliet: duizenden gedupeerden en eigenaar bedreigd’'? 1)

2. Vindt u ook dat het faillissement een drama is voor al die leerlingen en rijschoolinstructeurs?

3. Zien de gedupeerden nog iets terug van hun al betaalde rijlessen of rijexamens? Kunnen zij gebruik maken van een waarborgfonds van een van de brancheorganisaties?

4. Kunnen de leerlingen waarvan het rijexamen al gepland was nog afrijden? Bent u bereid om gezamenlijk met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te kijken of er een oplossing te vinden is voor de gedupeerden? Zijn er eventueel nog andere manieren waarmee u de gedupeerden kunt ondersteunen?

5. Deelt u de mening dat dit faillissement laat zien dat er een wildgroei is aan rijscholen en dat daar iets aan gedaan moet worden?

6. Hoe komt het dat de aangenomen motie-Kuiken uit 2014 om te komen tot een overkoepelend kwaliteitskeurmerk en klachtenmeldpunt in de rijscholenbranche nog steeds niet is uitgevoerd? 2) Gaat u ervoor zorgen dat dit overkoepelende keurmerk en klachtenmeldpunt er dit jaar nog is?

7. Bent u bovendien bereid om, in deze vechtmarkt met rijscholen die niet voldoen aan de kwaliteit, extra eisen te stellen aan rijschoolhouders? Hoe kijkt u aan tegen het pleidooi van brancheorganisatie BOVAG?


1) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/rijschool-zoetermeer-failliet-duizenden-gedupeerden-en-eigenaar-bedreigd/

2) Kamerstuk 29398, nr. 403 d.d. 19 februari 2014, Motie van het lid Kuiken over een keurmerk en klachtenmeldpunt in de rijschoolbranche


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl