De stijging van het aantal oxycodonverslaafden

Publicatiedatum:
6 Juni 2019
2019Z11427

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link

Anne Kuik CDA
Indiener


2019Z11427


Vragen van de leden Kuik en Van den Berg (beiden CDA) aan de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stijging van het aantal oxycodonverslaafden (ingezonden 6 juni 2019)

1.Heeft u kennisgenomen van het bericht dat verslavingsklinieken door het hele land steeds meer problematische gebruikers van de zware pijnstiller oxycodon waarnemen? 1) Hoe duidt u deze ontwikkeling?

2.Klopt het dat het een relatief nieuwe ontwikkeling is dat tientallen oxycodongebruikers in de verslavingszorg belanden? Heeft u cijfers van het aantal gebruikers in de verslavingszorg in de afgelopen jaren?

3.Klopt het dat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) een sterke stijging van het aantal overdosissen met oxycodon waarneemt? Hoe verklaart u deze toename? 2)

4.Klopt het dat een duidelijke aanpak bij oxycodonverslaving nog niet bestaat? Zo ja, welke stappen worden ondernomen om wel tot een goede aanpak te komen?

5.Heeft u inmiddels onderzocht of de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen regionale trends in het voorschrijven van opioïden als oxycodon inzichtelijk kan maken? Bent u voornemens dit vervolgens ook daadwerkelijk regionaal inzichtelijk te maken? 3)

6. Wat is uw reactie op de stelling dat hoe langer patiënten oxycodon gebruiken, hoe groter de kans op verslaving is? Wordt er inmiddels door specialisten, ziekenhuizen en ziekenhuisapothekers gewerkt aan een (transmurale) richtlijn waarin wordt vastgelegd hoeveel tabletten patiënten na ontslag uit het ziekenhuis mee kunnen krijgen? Zo niet, bent u dan bereid met betrokken veldorganisaties in gesprek te gaan met als doel om een dergelijke richtlijn op te stellen?

7. Is de voorlichting voor patiënten die oxycodon voorgeschreven krijgen over het gebruik en de kans op verslaving voldoende?

1) RTL Nieuws, “Afkickklinieken zien stijging oxycodonverslaafden: tientallen per maand”, 18 mei 2019

2) RTL Nieuws, “Zorgwekkende stijging van aantal overdosissen met verslavende pijnstiller oxycodon”, 9 maart 2019

3) Kamerstuk 29 477, nr. 537, pagina 4


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen