Bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek

Publicatiedatum:
20 Mei 2019
2019Z09984

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over bodyguards die nodig zijn om vrouwen te begeleiden naar een abortuskliniek (ingezonden 20 mei 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Gratis bodyguards voor vrouwen die abortus laten plegen»?1

Vraag 2

Wat vindt van dit initiatief van «De Bovengrondse» en «Het Humanistisch Verbond»?

Vraag 3

Hoe vindt u het dat ongewenst zwangeren bodyguards nodig hebben wanneer zij een abortuskliniek bezoeken? Bent u het eens dat dit onwenselijk is? Hoe vindt u het dat de bescherming van deze vrouwen in handen ligt van vrijwilligers?

Vraag 4

Bent u van plan om maatregelen te nemen tegen anti-abortus demonstranten die zich, volgens het artikel, steeds militanter opstellen?

Vraag 5

Welke aanvullende maatregelen nemen gemeenten inmiddels om bezoekers van abortusklinieken tegen demonstranten in bescherming te nemen? Acht u dit voldoende? Wordt het tijd om aanvullende maatregelen te nemen?

Vraag 6

In uw antwoorden op eerder gestelde Kamervragen gaf u aan voor het zomerreces met gemeenten en abortusklinieken in gesprek te gaan. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat is daar uitgekomen?2


X Noot
2

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2018–2019, nr. 2571


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen