Overfinanciering bij agentschappen en zbo’s

Publicatiedatum:
1 December 2017
2017Z16884

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk


2017Z16884 Vragen van de leden Van der Molen en Slootweg (beiden CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over overfinanciering bij agentschappen en zbo’s (ingezonden 1 december 2017)


1
Kent u het artikel in Binnenlands Bestuur van november 2017 met als titel “Dik half miljard dood op de plank”, waarin aangegeven wordt dat agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) te zwaar zijn gefinancierd?
2
Is het waar dat bij de agentschappen en zbo’s meer lang vermogen aanwezig is dan beschikbare vaste activa?
3
Herkent u de genoemde bedragen van ruim een half miljard aan overfinanciering?
4
Speelt deze verhouding tussen lang vermogen en vaste activa een rol bij het toezicht op deze agentschappen en zbo’s? Zo nee, bent u van mening dat dit een vast onderdeel van het toezicht zou moeten worden?
5
Ziet u mogelijkheden om de huidige overfinanciering van agentschappen en zbo’s tegen te gaan en af te bouwen?
6
Heeft u voldoende instrumenten om deze overfinanciering af te gaan bouwen? Zo nee, welke instrumenten moet u hebben om de overfinanciering bij agentschappen en zbo’s te kunnen afbouwen?
7
Gaat u het gesprek aan met de agentschappen en zbo’s om de onnodige middelen terug te laten storten naar de opdrachtgever? 8
Wanneer denkt u de middelen terug te hebben van de agentschappen en de zbo’s?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen