Veroordelingen van activisten in de Rif

Publicatiedatum:
8 April 2019
2019Z06997

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Stef Blok VVD
Gericht


2019Z06997

Vragen van de leden Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over veroordelingen van activisten in de Rif (ingezonden 8 april 2019)

1

Bent u ermee bekend dat de eerder opgelegde lange gevangenisstraffen tegen activisten in de Rif in Marokko, waaronder tegen protestleider Zafzafi, in stand worden gehouden en herinnert u zich uw reactie vorig jaar toen de straffen voor het eerst uitgesproken werden? 1)

2

Deelt u de analyse van mensenrechtenorganisaties dat de rechtsgang niet eerlijk was en veel te hoge straffen zijn opgelegd, en dat in feite politieke processen zijn gevoerd tegen onschuldige mensen? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u nu wel bereid contact op te nemen met uw collega’s in Marokko om deze gang van zaken te veroordelen en op te roepen tot vrijlating van politieke gevangenen? Zo nee, waartoe bent u dan wel bereid?

4

Bent u bereid de Marokkaanse ambassadeur te ontbieden om te pleiten voor vrijlating van de politieke gevangenen?

1) https://nos.nl/l/2279232 & brief 32735, nr 208.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen