Het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte'

Publicatiedatum:
25 Maart 2019
2019Z05742

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link

Jaco Geurts CDA
Indiener

Agnes Mulder CDA
Indiener

Eric Wiebes VVD
Gericht


2019Z05742

Vragen van de leden Geurts en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Windmolens medeoorzaak insectensterfte' (ingezonden 25 maart 2019)

1

Kent u het bericht 'Miljarden insecten te pletter tegen windmolens'? 1)

2

Heeft u kennisgenomen van de studie van het Duitse instituut Luft- und Raumfahrtforschung (DLR) die stelt dat windparken mogelijk een veroorzaker zijn van een aanzienlijk deel van de vermindering van de populatie van vliegende insecten?

3

Kunt u een inhoudelijke reactie geven op de DLR-studie 'Modellanalyse liefert Hinweise auf Verluste von Fluginsekten in Windparks'? 2)

4

Kunt u een overzicht geven van beschikbare studies of rapporten over insectensterfte en windmolens?

5

Kunt u toelichten of en, zo ja, hoe in de vergunningverlening van windmolenparken rekening wordt gehouden met insecten? Zo nee, waarom wordt hier geen rekening mee gehouden?

6

Zijn er onderzoeken gedaan naar de gevolgen van zonneparken op insecten? Zo ja, welke en wat zijn daarvan de conclusies? Zo nee, waarom niet?

7

Worden de gevolgen van duurzame energieprojecten ook meegenomen in de nieuwe monitoring van het voorkomen van insecten, zodat de oorzaken van de waarschijnlijke afname en de complexiteit daarvan in beeld worden gebracht? Zo nee, waarom niet?

1) De Telegraaf, 22 maart 2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens .

2) https://www.agrarheute.com/media/2019-03/et_1810_10_3_trieb_bcdr_51-55_ohne.pdf


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen