Het advies over protonentherapie bij kinderen

Publicatiedatum:
1 Maart 2019
2019Z03982

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z03982

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over het advies over protonentherapie bij kinderen (ingezonden 1 maart 2019)

1

Bent u bekend met de kritiek dat de Gezondheidsraad in 2018 een ‘politiek gekleurd advies’ over protonentherapie zou hebben gegeven? 1)

2

Klopt het dat het advies van de Gezondheidsraad niet door alle experts wordt onderschreven, zoals de topman van DSW beweert?

3

Kunt u het proces schetsen hoe de leden van de commissie die in opdracht van de Gezondheidsraad onderzoek deed zijn gekozen? Op welke wijze is in dit proces gewaarborgd dat er een goede balans in de commissie zou zijn?

4

Op welke wijze is de voorzitter van de betreffende commissie verbonden aan het Prinses Maxima Centrum?

5

In hoeverre vertegenwoordigt volgens u de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) de groep kinderen die protonentherapie nodig hebben?

6

Klopt het dat VOKK en het Prinses Maxima Centrum in 2016 het HollandPTC als een veilig en hoogwaardig centrum beoordeelden en een aanbod voor samenwerking op het gebied van protonentherapie voor kinderen? Zo ja, waarom is deze samenwerking niet tot stand gekomen?

7

Is de voorwaarde dat protonentherapie bij kinderen uitsluitend ‘hospital based’ mag plaatsvinden, de enige of belangrijkste reden dat deze behandeling niet in Delft mag plaatsvinden?

8

Op welke wijze wordt vastgesteld dat een behandellocatie daadwerkelijk ‘hospital based’ is? Gaat het daarbij alleen om de vraag of het op een ziekenhuisterrein staat, of wordt er ook gekeken naar de daadwerkelijke afstand naar de intensive care?

9

Klopt het dat de strekking van het advies van de Gezondheidsraad is dat protonentherapie bij kinderen sowieso slechts op één plek in Nederland zouden moeten plaatsvinden? Of is het volgens u ook mogelijk om op meerdere plekken deze behandelingen aan te bieden?

10

Wordt de capaciteit van het protonencentrum in Delft volgens u voldoende benut als er geen behandelingen met kinderen mogen plaatsvinden? Kunt u dit onderbouwen?

11

Zijn er in Groningen volgens u voldoende gezinsverblijfplekken beschikbaar?

1) Zorgvisie, “Gezondheidsraad gaf ‘politiek advies’ over protonencentra”, 27 februari 2019


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen