Het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’

Publicatiedatum:
21 November 2017
2107Z15866

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z15866 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Diertens (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’ (ingezonden 21 november 2017)


1
Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’? 1)
2
Is het waar dat het openbaar lichaam Bonaire voornemens is de begrotingssteun aan Woningbouwstichting Fundacion Cas Bonairiano (FCB) met ruim 13% te verlagen?
3
Deelt u de mening dat door deze maatregel alle huurders van sociale huurwoningen op Bonaire worden getroffen, die op basis van hun inkomen nu al regelmatig problemen hebben met het betalen van de huur?
4
Welke consequenties heeft deze voorgenomen bezuiniging voor het plan van Woningbouwstichting FCB om de komende jaren 500 sociale huurwoningen te gaan bouwen?
1) https://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/11/12/kwetsbare-gezinnen-op-bonaire-dupe-vanbezuinigingen/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen