Korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen

Publicatiedatum:
6 februari 2019
2019Z02168

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2019Z02168

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen (ingezonden 6 februari 2019)

1

Bent u bekend met de nieuwsbrief van de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad (BZL), waarin beweerd wordt dat het Sint Jansdal Ziekenhuis overleg met de Stichting BZL vooralsnog afhoudt? 1)

2

Klopt het dat Sint Jansdal Ziekenhuis niet met de Stichting BZL wil spreken? Zo ja, kunt u achterhalen wat hiervan de reden is?

3

Zijn er sinds uw brief van 17 januari 2019 intussen wel meldingen van casussen en incidenten binnengekomen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)? 2)

4

Wanneer wordt bekend hoe de zorg in de regio Lelystad, Urk en Noordoostpolder geregeld wordt vanaf 1 maart? Bent u ook van mening dat dat uiterst komende week bekend moet worden?

5

Klopt het dat het Antoniusziekenhuis in Sneek al sinds juli 2018 een patiëntenstop heeft op de polikliniek reumatologie? En klopt het dat hierdoor het Antoniusziekenhuis in Sneek nog niet lukt om de zorg op het gebied van reumatologie in Noordoostpolder en op Urk over te nemen? 3)

6

Waar kunnen patiënten reumatologie uit Urk en de Noordoostpolder wel terecht, nu en na 1 maart 2019? Op welke wijze worden betrokken patiënten hierover geïnformeerd?

7

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg op 13 februari 2019?

1) “Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft vraagtekens bij brief minister”, 30 januari 2019, https://www.actieziekenhuislelystad.nl/nieuws/ .

2) Kamerstuk 31016, nr. 186.

3) Volkskrant, “Al een half jaar een patiëntenstop in ziekenhuis Sneek door verziekte werksfeer”, 4 februari 2019.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen