Het verdwijnen van pinautomaten

Publicatiedatum:
17 November 2017
2017Z15678

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Financiën

Download kamerstuk

Erik Ronnes
Indiener


2017Z15678 Vragen van de leden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) aan de Minister van Financiën over het verdwijnen van pinautomaten (ingezonden 17 november 2017).


Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het NRC Handelsblad met als titel «Eén op de vier pinautomaten zal de komende jaren verdwijnen» van 15 november 2017, waarin wordt aangegeven dat een kwart van de pinautomaten in Nederland dreigt te verdwijnen?
Vraag 2
Klopt het, dat de Rabobank, ABN AMRO en de ING gaan samenwerken en tezamen hun pinautomaten gaan onderbrengen bij Geldservice Nederland?
Vraag 3
Wat houdt de samenwerking tussen de banken in en wat gaat er nu veranderen?
Vraag 4
Eerder mochten banken bij de plaatsing van pinautomaten niet samenwerken, omdat dit concurrentieverstorend zou werken, is dit probleem nu opgelost?
Vraag 5
Kunnen gemeenten aan de bel trekken wanneer ze een pinautomaat terug willen in een dorpskern?
Vraag 6
Wat betekent deze maatregel voor de (afstands)normen voor de beschikbaarheid van pinautomaten?
Vraag 7
Betekent dit dat er minder mensen binnen een straal van vijf kilometer komen te wonen van een pinautomaat?
Vraag 8
Zijn er cijfers bekend over hoe lang gemiddeld een pinautomaat buiten winkeluren buiten gebruik is?
Vraag 9
Betekenen minder verschillende pinautomaten ook dat de hoeveelheid geld bij de resterende pinautomaten groter wordt?
Vraag 10
Wat betekent dit voor de veiligheidsmaatregelen rond de pinautomaten, worden deze uitgebreid?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen