De detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië

Publicatiedatum:
20 December 2018
2018Z24517

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Bram van Ojik GL
Indiener

Stef Blok VVD
Gericht


2018Z24517

Vragen van de leden Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de detentie van anti-slavernij activisten in Mauritanië (ingezonden 20 december 2018)

1

Klopt het dat anti-slavernij activist Biram Dah Abeid eerder dit jaar is opgepakt in Mauritanië en nog altijd opgesloten zit? Wat zijn de precieze feiten rondom zijn detentie? 1)

2

Hoe vaak is de heer Abeid inmiddels gearresteerd? Hoe beoordeelt u dit?

3

Is er sprake van een eerlijk proces en hoe zijn de omstandigheden in detentie? Zijn er redenen voor zorgen hierover?

4

Kunt u ingaan op de problematiek met slavernij in Mauritanië? Hoe omvangrijk is dit probleem?

5

Bent u bereid in uw contacten met Mauritanië er op aan te dringen dat gestopt wordt met repressie en intimidatie van anti-slavernijactivisten en in plaats daarvan serieus werk wordt gemaakt van het tegengaan van slavernij in dit land?

1) Mauritania: Anti-slavery activists arbitrarily arrested: Biram Dah Abeid, Abdellahi el Housein Mesoud, https://www.amnesty.org/en/documents/afr38/9046/2018/en/ , 7 september 2018.


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen