Het bericht ‘Nederlandse vrouw moet langer wachten op anticonceptiepil’

Publicatiedatum:
19 November 2018
2018Z21415

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link


a2018Z21415

Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Nederlandse vrouw moet langer wachten op anticonceptiepil’ (ingezonden 19 november 2018)

1

Bent u bekend met het artikel ‘Nederlandse vrouw moet langer wachten op anticonceptiepil’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat het tekort aan anticonceptiepillen met de werkzame stoffen ethynilestradiol en levonorgestrel nog tot januari zal duren?

3

Deelt u de mening dat het zeer zorgelijk is dat vrouwen voor dusdanig lange periode zijn toegewezen op alternatieve pillen of anticonceptiemiddelen waar zij bijwerkingen van kunnen ondervinden?

4

Heeft u maatregelen genomen om dit tekort aan anticonceptiepillen terug te dringen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

5

Welke partijen zijn er volgens u verantwoordelijk voor een goede bevoorrading van de anticonceptiepil?

6

Deelt u de zorg dat het strenge voorkeursbeleid van zorgverzekeraars consequenties heeft op de beschikbaarheid van anticonceptiepillen? Bent u van mening dat bij terugkerende tekorten het preferentiebeleid dient te worden versoepeld en vereenvoudigd?

7

Bent u bereid om maatregelen te nemen om de kans op een dergelijk tekort in de toekomst te verkleinen?

1) https://www.trouw.nl/home/nederlandse-vrouw-moet-langer-wachten-op-de-pil-~a7b8e62c/


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen