Het bericht dat een 'Verwoestende nieuwe drug' in webshops te koop is

Publicatiedatum:
6 September 2018
2018Z15434

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z15434

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht dat een verwoestende nieuwe drug in webshops te koop is (ingezonden 6 september 2018)

1

Kent u het bericht 'Verwoestende nieuwe drug zo te koop in webshop'? 1)

2

Deelt u naar aanleiding van dit bericht de zorgen over het gebruik van phenibut?

3

Is de stof phenibut, zoals in het bericht wordt gesteld, inderdaad zonder belemmering en onder het mom van “voedingssupplement” te koop via webshops? Is het nog via andere kanalen verkrijgbaar?

4

Kunnen minderjarigen dit product kopen? Zo ja, deelt u de mening dat deze kwetsbare groep in het bijzonder beschermd zou moeten worden? Hoe gaat u daar voor zorgen?

5

Wat is bekend over de verslavende effecten en nadelige gevolgen voor de gezondheid van dit product? Acht u het wenselijk dat daar meer onderzoek naar wordt gedaan? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

6

Waarom is dit product niet verboden? Acht u het wenselijk om phenibut alsnog op grond van de Opiumwet te laten verbieden? Zo ja, op welke termijn kan een voorstel daartoe worden verwacht? Zo nee, waarom niet?

1) Volkskrant, 6 september 2018


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen