Het bericht ‘Tarieven zorg nog altijd geheim’

Publicatiedatum:
23 Augustus 2018
2018Z14828

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z14828

Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Tarieven zorg nog altijd geheim’(ingezonden 23 augustus 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Tarieven zorg nog altijd geheim’? 1) Wat vindt u van dit bericht?

2

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat een patiënt de zorgaanbieder niet alleen op basis van kwaliteit, maar ook op basis van prijs kan kiezen, zeker als het ondergaan van de behandeling van invloed is op het eigen risico? Zo nee, waarom niet?

3

Wat is uw reactie op de constatering in het genoemde artikel dat er geen draagvlak is voor bindende afspraken met de gehele sector?

4

Hoe staat het met de transparantie van de overige tarieven in de zorg (het artikel gaat het primair over de transparantie van ziekenhuistarieven), die al dan niet onder het eigen risico vallen?

5

Waarom is het de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet gelukt kleinere zorgverzekeraars zo ver te krijgen dat zij hun prijzen openbaren? Welke bezwaren hebben zij? Wat heeft de NZa daaraan tot nu toe gedaan?

6

Bent u bereid om wettelijk te regelen dat de tarieven van de zorgaanbieders openbaar gemaakt moeten worden, met name als deze van invloed zijn op het eigen risico van mensen? Zo nee, waarom niet? Welke mogelijkheden zijn er verder om dit regelen, bijvoorbeeld via het sluiten van bestuurlijke afspraken? Bent u eventueel bereid daartoe te komen?


1) NRC d.d. 21 augustus 2018, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/21/tarieven-zorg-nog-altijd-geheim-a1613836


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen