Het bericht 'De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten'

Publicatiedatum:
30 Oktober 2017
2017Z14390

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk
Officiele link

Jaco Geurts CDA
Indiener


2017Z14390 Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'De overheid is de regie kwijt in het bestrijden van overlast van ratten'. (ingezonden 30 oktober 2017)1 Bent u bekend met bericht 'Steeds meer overlast in steden en buitengebieden. Rattenbestrijding strandt'? 1)


2 Welk ministerie heeft de regie over het bestrijden van overlast van ratten?


3 Kunt u bevestigen dat er een groot risico is voor de volksgezondheid als de overlast van ratten verder toeneemt, omdat ratten ziektes (waaronder dierziektes) kunnen verspreiden en ratten drager zijn van verschillende bacteriën?


4 Deelt u de mening van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen dat de preventie niet goed geregeld is? Deelt u de mening van ongediertebestrijders die waarschuwen voor ’middeleeuwse taferelen met veel ziektes’? Zo nee, waarom niet?


5 Klopt het dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek doet naar onder andere de omvang van de landelijke rattenplaag? Zo ja, wanneer verwacht u de uitkomsten van dit onderzoek aan de Kamer te kunnen sturen?


6 Wat heeft u met de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedaan dat stedelijke gebieden in toenemende mate te kampen hebben met ongedierte en door ongedierte overgedragen ziekten?


7 Bestaat de Initiatiefgroep dierplaagbestrijding nog steeds? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel vergaderingen heeft de initiatiefgroep gehad sinds 27 oktober 2011? Wat is er besproken en wat is er met de uitkomsten van dit overleg gedaan?


8 Bent u van mening dat voor de beheersing van knaagdieren het toepassen van geïntegreerde plaagdierbeheersing (Integrated Pest Management) zowel buiten als binnen goed functioneert? Zo ja, waaruit blijkt dat?


9 Is de speciale voorlichting voor de particulier, zoals aangekondigd in de brief de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 juli 2015 (Kamerstuk 27 858, nr. 322), reeds ontwikkeld en hoeveel particulieren hebben hier gebruik van gemaakt?


10 Bent u van mening dat de speciale voorlichting werkt nu blijkt dat de overlast van ratten in steden en buitengebieden nog steeds toeneemt?
1) 'Steeds meer overlast in steden en buitengebieden. Rattenbestrijding strandt', De Telegraaf, 25 oktober 2017 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/917359/rattenbestrijding-strandt).

Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen