Het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

Publicatiedatum:
27 Oktober 2017
2017Z14354

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

Download kamerstuk
Officiele link


2017Z14354 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten. (ingezonden 27 oktober 2017)1 Kent u het Trouw-artikel ‘geen betere studenten door selectie’ van 24 oktober jl.? 1) Wat is uw mening over de onderzoeksresultaten van de promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen dat selectie aan de poort bij de studie geneeskunde niet leidt tot betere studieresultaten?


2 Kunt u bevestigen dat eerder onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam al aantoonde dat de selectie op basis van punten als persoonlijkheidskenmerken, cijfers en motivatie weinig verschil maken, omdat geneeskundestudenten vaak al erg gemotiveerd zijn en de uitvalcijfers laag zijn? 2) Gaat u stappen ondernemen naar aanleiding van de twee genoemde onderzoeken?


3 Deelt u de mening dat de twee onderzoeken hebben aangetoond dat selectie aan de poort bij geneeskunde niet bijdraagt tot betere studieresultaten? Bent u van mening dat op grond hiervan gesteld kan worden dat selectie aan de poort niet werkt? Ziet u hier voldoende reden voor om onderzoek te doen naar de effecten van selectie aan de poort bij verschillende opleidingen?


4 Kunt u inzicht geven in hoe de selectie tot stand komt? Is de selectieprocedure op de verschillende universiteiten hetzelfde? Zo nee, waarom niet?


5 Deelt u de mening dat selectie aan de poort zorgt voor extra drempels voor bepaalde groepen studenten? Kunt u dit toelichten?


6 Bent u bereid de selectie aan de poort af te bouwen en op termijn af te schaffen, aangezien selectie aan de poort niet werkt? Zo ja, wat zijn uw volgende stappen?


1) Trouw, 24 oktober 2017, ‘Selectie bij studie geneeskunde levert geen betere studenten dan loting’


2) Nu.nl, 24 oktober 2017, 'Selectie voor studie geneeskunde levert geen betere studenten op'

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen