Het opheffen van de visumplicht voor Kosovo

Publicatiedatum:
20 July 2018
2018Z14278

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link

Stef Blok VVD
Gericht


Vragen van de leden Maeijer en Fritsma (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het opheffen van de visumplicht voor Kosovo (ingezonden 20 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Visumliberalisering: Commissie bevestigt dat Kosovo aan alle voorwaarden voldoet»?1

Vraag 2

Deelt u de mening van de Europese Commissie dat Kosovo klaar is voor visumliberalisatie? Zo ja, wanneer wordt besluitvorming hierover verwacht en bent u van plan in te stemmen met het opheffen van de visumplicht voor 1.7 miljoen Kosovaren? Zo nee, hoe gaat u dit tegenhouden?

Vraag 3

Hoe is het mogelijk dat hiervan sprake is nu bekend is dat het opheffen van de visumplicht voor Albanezen een ware misdaadgolf heeft opgeleverd die natuurlijk niet voor herhaling vatbaar is?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het afschaffen van de visumplicht, en het daarmee nog makkelijker maken om naar de EU te reizen, het stomste is wat je kunt doen gelet op alle terreur, massa-immigratie en islamisering die de open grenzen van de Europese Unie al over Nederland afroepen?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen