Het bericht dat een gevaarlijk product nog steeds op de markt verkrijgbaar is als medicijn

Publicatiedatum:
10 July 2018
2018Z13909

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z13909

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over het bericht dat een gevaarlijk product nog steeds op de markt verkrijgbaar is als medicijn. (ingezonden 10 juli 2018)

1
Kent u het bericht ‘Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop als 'medicijn''? 1)

2
Deelt u de mening dat het buitengewoon zorgwekkend is dat een product, het zogenaamde Miracle Mineral Solution (MMS), waarvan experts zeggen dat het schadelijk is, en dat bovendien geen enkele positieve medische waarde heeft, nog altijd als medicijn wordt verkocht?

3
Wat is uw oordeel over de conclusies van het onderzoek van RTL nieuws dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pas vorige maand is gaan handhaven op dit product terwijl het al sinds 2017 in het bezit was van een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het product ‘niet veilig’ was? Is deze vertraging het gevolg van prioritering of capaciteitsbeperkingen bij de NVWA?

4
Is er naar uw mening afgelopen jaar een dreiging voor de volksgezondheid geweest die voorkomen had kunnen worden als de NVWA sneller was overgegaan op actieve handhaving?

5
Kunt u exact aangeven welke wetgeving er op dit moment bestaat betreffende de verkoop en marketing van MMS en hoe deze gehandhaafd wordt?

6
Gezien de relatief lage drempel voor het beginnen van een webshop, welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat er een wildgroei aan gevaarlijke ‘geneesmiddelen’ gaat ontstaan?

7
Gaat u, naast de informatie die is te vinden op de website van de NVWA, nog actief communiceren om de bevolking te waarschuwen voor de schadelijke effecten van MMS, gezien de berichten dat dit middel nog altijd gebruikt wordt, zeker door kwetsbare groepen?


1) RTL Nieuws 6 juli 2018, https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/levensgevaarlijk-chloormiddel-nog-steeds-te-koop-als-medicijn

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Lodders en Aukje de Vries (beiden VVD), ingezonden 10 juli 2018 (vraagnummer 2018Z13908).


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen