Het bericht 'Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus'

Publicatiedatum:
9 July 2018
2018Z13818

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Download kamerstuk
Officiele link

Peter Kwint SP
Indiener

Arie Slob CU
Gericht


2018Z13818

Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) aan de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media over het bericht Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus. (ingezonden 9 juli 2018)

1
Vindt u het wenselijk dat scholen miljoenen uitgeven aan commerciële bureaus, terwijl het lerarentekort vraagt om extra investeringen in onderwijs?1)

2
Is bekend hoeveel scholen via uitzendbureaus hun vacatures invullen? Klopt het dat het aantal omhoog gaat?

3
Klopt het dat een uitzendkracht gemiddeld 30-50% duurder is dan een leraar die in dienst is van de school?

4
Deelt u de mening dat het verhogen van de salarissen en verbeteren van de arbeidsvoorwaarden een manier is om leraren voor de school te behouden?

5
Vindt u het wenselijk dat uitzendbureaus en headhunters leraren via onder meer LinkedIn benaderen met een aantrekkelijk aanbod (hoger salaris, een auto) om voor hen te werken?

6
Bent u bereid om uit te zoeken wat scholen gezamenlijk betalen aan commerciële bureaus? Zo nee, waarom niet?

7
Bent u met de kennis van nu bereid om samen met scholen voorstellen te doen over een maximumpercentage van de lumpsum dat scholen mogen uitgeven aan uitzend- en detacheringskrachten, zoals gevraagd in de motie Kwint-Westerveld? 2)

8
Zo nee, bent u bereid om op enige andere wijze met scholen afspraken te maken over hoe onderwijsgeld in het onderwijs blijft en niet gaat naar uitzendbureaus en headhunters? Zo ja, welke afspraken? Zo nee, hoeveel miljoenen moeten er weglekken voordat u actie onderneemt?

1) https://www.trouw.nl/home/miljoenen-aan-onderwijsgeld-gaat-naar-commerciele-bureaus~ad614071/

2) Kamerstuk 27923, nr. 289


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van den Hul (PvdA), ingezonden 9 juli 2018 (vraagnummer 2018Z13816)


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen