De gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Chavez-Vilchez

Publicatiedatum:
25 Mei 2018
2018Z09662

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Chavez-Vilchez (ingezonden 25 mei 2018).

Vraag 1

Hoeveel vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning gekregen op grond van het Chavez-Vilchez arrest?

Vraag 2

Hoeveel van deze vreemdelingen verbleven illegaal in Nederland ten tijde van de aanvraag voor deze verblijfsvergunning?

Vraag 3

Hoeveel van deze vreemdelingen hebben eerder verblijfsprocedures doorlopen en wat is de aard en de hoeveelheid van deze procedures?

Vraag 4

Wat zijn de vijf meest voorkomende nationaliteiten van de ontvangers van genoemde verblijfsvergunning?

Vraag 5

In hoeveel gevallen is sinds het verschijnen van dit arrest een verblijfsaanvraag, van een vreemdeling die hier een kind heeft, afgewezen?

Vraag 6

Bent u bereid zich tegen de EU-regels te verzetten die het in Nederland op de wereld zetten van een kind belonen met een verblijfsvergunning? Zo nee, waarom niet?


contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen