Het bericht dat jihadist Victor Droste zich op Nederlandse bodem zou bevinden

Publicatiedatum:
23 Mei 2018
2018Z09382

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link


Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat jihadist Victor Droste zich op Nederlandse bodem zou bevinden (ingezonden 23 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «IS-jihadist Victor Droste terug in Nederland»?1

Vraag 2 Is Victor Droste terug in Nederland? Zo nee, waar is hij dan?

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen