Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'Nederland weer een stukje meer Turks: Enschede krijgt joekel van een azaantoetermoskee'

Publicatiedatum:
19 Oktober 2017
2017D29410

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Download kamerstuk
Officiele Linkcontact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen