Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen


Gekoppelde kamervragen

Het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen (23 April 2018)
Publicatiedatum:
9 Mei 2018
2018D27927

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download kamerstuk


2032
Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen (ingezonden 23 april 2018).
Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 9 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bereid om uw antwoord op de 37 sets schriftelijke vragen over woningen met vocht- en schimmelproblemen, inclusief de vragen, door te sturen naar de desbetreffende gemeenten? Kunt u uw antwoord toelichten?1 Wilt u deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Bouwopgave op 25 april 2018 beantwoorden?

Antwoord 1 en 2
Ik zal de inhoud van de betreffende antwoordbrief van 12 april jl., alsmede van de daaraan ten grondslag liggende vragen, op korte termijn onder de aandacht van de betrokken gemeenten brengen. Gegeven het tijdstip van binnenkomst daarvan, bleek het niet mogelijk de vragen van mevrouw Beckerman nog voorafgaand aan het genoemde algemeen overleg te beantwoorden.

1 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1810

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen