Het bericht dat verkiezingen voor opleidingscommissies bij veel onderwijsinstellingen vooralsnog te hoog gegrepen zijn

Publicatiedatum:
9 April 2018
2018Z06484

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Onderwijs,Cultuur en Wetenschap

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z06484 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat verkiezingen voor opleidingscommissies bij veel onderwijsinstellingen vooralsnog te hoog gegrepen zijn (ingezonden 9 april 2018).

Vraag 1
Kent u het artikel «Verkiezingen opleidingscommissies: bij veel onderwijsinstellingen vooralsnog te hoog gegrepen»?1

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat verkozen opleidingscommissies vooralsnog de uitzondering in plaats van de norm blijken te zijn?

Vraag 3
Bent u bereid om met instellingen in gesprek te gaan om te zorgen dat verkozen opleidingscommissies de norm worden?

Vraag 4
Als op langere termijn blijkt dat verkiezingen niet de norm worden, welke stappen gaat u zetten om te zorgen dat verkiezingen wel de norm worden?


Bronnenlijst
1 https://punt.avans.nl/2018/04/verkiezingen-opleidingscommissies-bij-veelonderwijsinstellingen-vooralsnog-te-hoog-gegrepen/?platform=hootsuite

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen