Het bericht dat Amsterdam krakende asielzoekers laat zitten

Publicatiedatum:
6 April 2018
2018Z06384

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Veiligheid en Justitie

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z06384
Vragen van de leden Fritsma en Kops (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Amsterdam krakende asielzoekers laat zitten (ingezonden 6 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Amsterdam laat krakende asielzoekers zitten»?1

Vraag 2
Hoe kan het dat illegalen al jarenlang vrij spel hebben in onze samenleving en in Amsterdam zelfs weg komen met het kraken van tientallen panden?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het feit dat de gemeente Amsterdam nu zelfs voor deze krakende illegalen opkomt in plaats van dat deze gemeente het geldende kraakverbod handhaaft?

Vraag 4
Waarom pakt u gemeenten, zoals Amsterdam, niet aan vanwege het steeds ondermijnen van het terugkeerbeleid, bijvoorbeeld door deze gemeenten flink te korten op het gemeentefonds?

Vraag 5
Waarom laat u illegalen gewoon vrij in onze samenleving rondlopen in plaats van ze aan te pakken, vast te zetten en uit te zetten?


Bronnenlijst
1 https://www.telegraaf.nl/nieuws/1872366/amsterdam-laat-krakende-asielzoekers-zitten

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen