Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht ‘Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022’

Publicatiedatum:
4 April 2018
2018D22964

Het betreft hier een Reactie op kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk
Officiele Link

Bruno Bruins VVD
Indiener


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Heerema (VVD) over het bericht ‘Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022’. (2018Z04716)Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022’? 1)

Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat het voor de beleving, voorbeeldfunctie en topsport als middel belangrijk is om onze Nederlandse sporthelden op grote toernooien in eigen land medailles te zien halen?

Ja.

Vraag 3
In de wetenschap dat er een buitencategorie topsportevenementen is met een begroting van minimaal 20 miljoen euro, waar extra investering dan wel garantstelling nodig is om ze binnen te kunnen halen, bent u bereid om in overleg te gaan met die sportbonden, zoals onder andere de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), voor wie deze buitencategorie sportevenementen geldt om erachter te komen wat nodig is om deze evenementen binnen te halen?

Het initiatief om een bid uit te brengen ligt bij de sportbond. Ik ben bereid om mee te kijken of de Rijksoverheid, binnen de bestaande beleidskaders, daarbij een rol kan spelen. Ik neem hierover op korte termijn contact op met de betrokken partijen.

Vraag 4
Klopt het dat in het huidige evenementenkader een maximale bijdrage vanuit de overheid opgenomen is voor het organiseren van topsportevenementen? Hoe hoog is deze maximale bijdrage? Is deze toereikend om de buitencategorie topsportevenementen in Nederland te kunnen organiseren?

In het huidige beleidskader wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën evenementen met bijbehorend maximaal subsidiebedrag:

Aansprekend internationaal sportevenementen buitencategorie: Sportevenementen die qua aard en omvang zo grootschalig zijn dat een bijzondere aanpak vereist is. Dit zijn de Olympische en Paralympische Spelen, de Europese Olympische Spelen, de Jeugd Olympische Spelen en het eindtoernooi WK en EK voetbal voor mannen. De hoogte van de financiële bijdrage wordt per evenement, in overleg met de Tweede Kamer, bepaald. Aansprekend internationaal sportevenementen: toonaangevende internationale top-, breedte-, of multisport- evenementen die niet jaarlijks in Nederland worden georganiseerd. Maximaal subsidiebedrag is € 2.500.000,00 per evenement (waarvan € 500.000,00 voor side-events). Aanloopevenement: minder toonaangevend sportevenement dat is bedoeld om een track record op te bouwen om in een later een groter evenement toegewezen te krijgen in dezelfde tak van sport. Maximale subsidie bedraagt € 500.000,00 per evenement (waarvan € 100.000,00 voor side-events).
Overig topsportevenement: eindronde van een WK of EK in een tak van sport die kan bijdragen aan de ambitie Nederland tot de beste 10 topsportlanden van de wereld te maken. Maximale subsidie is € 250.000,00 per evenement (waarvan € 50.000,00 voor side-events).

Daarnaast moeten sportevenementen aan een aantal aanvullende concrete voorwaarden voldoen en is een eventuele subsidietoekenning afhankelijk van het budget dat per jaar beschikbaar is.

Vraag 5
Bent u bereid om het evenementenkader tegen het licht te houden om te kijken of deze grens, indien nodig, te verhogen om deze buitencategorie topsportevenementen binnen te kunnen halen en de regelgeving zo aan te laten sluiten bij de ambitie en extra middelen uit het regeerakkoord om Europese kampioenschappen (EK's), wereld kampioenschappen (WK's) en multisportevenementen te ondersteunen?

Zoals met uw Kamer eerder afgesproken wordt het huidige beleidskader sportevenementen dit jaar geëvalueerd. De resultaten zijn in het najaar beschikbaar. Ik verwacht ook een advies van de Nederlandse sportraad over de financiering van sportevenementen. Op basis hiervan bepaal ik in het najaar of en hoe het beleidskader moet worden aangepast. Ik zal uw Kamer daarover informeren.

Vraag 6
Indien u bereid bent om het evenementenkader tegen het licht te houden, bent u dan tevens bereid om rekening houden met het tijdspad van biedprocedures voor onder andere het WK volleybal 2022?

Ik zal hierover in gesprek gaan met Nevobo en bekijken wat er in het tijdspad mogelijk is.


1) ‘Volleybalbond denkt aan organisatie WK 2022’, De Telegraaf, 29 januari 2018. Verkregen via https://www.ad.nl/andere-sporten/volleybalbond-denkt-aan-organisatie-wk-2022~a2c28bca/

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen