Het bericht ‘Toename van spoedposten voor ouderen in ziekenhuizen'

Publicatiedatum:
12 Maart 2018
2018Z04279

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Medische Zorg

Download kamerstuk

Bruno Bruins
Gericht


2018Z04279 Vragen van de leden Slootweg en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister voor Medische zorg over het bericht «Toename van spoedposten voor ouderen in ziekenhuizen» (ingezonden 12 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Toename van spoedposten voor ouderen in ziekenhuizen»?1

Vraag 2
Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat er inmiddels in ziekenhuizen zo’n vijftien aparte ouderenpoli’s naast eerste hulpposten (SEH) zijn?

Vraag 4
Werken deze vijftien ouderenpoli’s allemaal volgens dezelfde systematiek? Zo nee, wat vindt u daarvan?

Vraag 5
Kunt u voor de behandeling van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 de Kamer informeren over het aantal behandelingen dat tot dan toe op de ouderenpoli’s wordt gegeven?

Vraag 6
Kunt u inzichtelijk maken of de aparte poli’s zorgen voor een lagere werkdruk op de «gewone» SEH-posten en zo ja, hoeveel dan?

Vraag 7
Kunt u aangeven of deze ouderenpoli’s in sommige regio’s meer voor komen dan in andere regio’s?

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de invloed is op de volumes van ziekenhuizen door de komst van de ouderenpoli’s?

Vraag 9
Hoe kunt u bevorderen dat substitutie van de tweede naar de eerste lijn gaat plaatsvinden voor ouderdomsklachten die niet op de SEH thuishoren?

1 Trouw, «Toename van spoedposten voor ouderen in ziekenhuizen», 6 maart 2018. https://www.trouw.nl/home/toename-van-spoedposten-voor-ouderen-in-ziekenhuizen~a6df7864/.

Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 333
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen