Het bericht ‘Rol België in geheime operatie tegen IS’

Publicatiedatum:
12 Maart 2018
2018Z04280

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Defensie

Download kamerstuk
Officiele link

Bram van Ojik GL
Indiener


2018Z04280 Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Defensie over het bericht «Rol België in geheime operatie tegen IS» (ingezonden 12 maart 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Rol België in geheime operatie tegen IS» van 8 maart 2018 van het ANP?1

Vraag 2
Heeft u contact gehad met uw Belgische collega over het dit bericht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, klopt het bericht?

Vraag 3
Verricht Nederland inlichtingenwerk voor de operatie «Gallant Phoenix»?

Vraag 4
Zijn er Nederlanders betrokken bij het doorzoeken van de database in Jordanië?

Vraag 5
Is het mogelijk dat Nederland op een andere manier inlichtingen verstrekt die bijdragen aan de operatie «Gallant Phoenix»? Zo ja, gaat u hiertegen stappen ondernemen?

1 https://www.politiekemonitor.nl/9353000/1/j9vvioaf0kku7zz/vkmhbi3at0yk?ac=1:kmv:a:u=vklaovp64nw9:7s1mGcFIyXYcBizwC5rYOqmXeoU

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen