Het bericht ‘De staatsgreep van een briljant ambtenaar’

Publicatiedatum:
7 Maart 2018
2018Z03946

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Buitenlandse Zaken

Download kamerstuk
Officiele link

Sigrid Kaag D66
Gericht


2018Z03946 Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «De staatsgreep van een briljant ambtenaar» (ingezonden 7 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «De staatsgreep van een briljant ambtenaar» van 3 maart 2018?1

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de benoemingsprocedure van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie?

Vraag 3
Bent u van mening dat de bestaande Europese regels correct zijn doorlopen? Indien u dit niet weet, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Waren er meerdere kandidaten voor de positie van adjunct-secretarisgeneraal? Wanneer hebben deze kandida(a)t(en)zich teruggetrokken uit de procedure?

Vraag 5
Is er een open vacature geweest binnen de Europese Commissie voor de positie van adjunct-secretaris-generaal én van secretaris-generaal?

Vraag 6
Waren de Eurocommissarissen ervan op de hoogte dat de benoeming van de heer Selmayr op de agenda stond van de vergadering van het College van Commissarissen op 21 februari 2018 en dat de heer Alexander Italianer (toen nog secretaris-generaal) met vervroegd pensioen zou gaan?

Vraag 7
Deelt u de mening dat het zeer opmerkelijk is dat vóór de vergadering van het College van Commissarissen op 21 februari 2018 de heer Selmayr nog niet de juiste rang had om secretaris-generaal te worden, maar binnen negen minuten van kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker via adjunctsecretaris-generaal naar secretaris-generaal ging, zonder dat deze laatste positie is opengesteld voor andere kandidaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Deelt u de mening dat benoemingen van hooggeplaatste ambtenaren transparant behoren plaats te vinden, waarbij alle mogelijke geschikte kandidaten een kans krijgen te solliciteren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Bent u bereid de opmerkelijke gang van zaken rond de benoeming van de heer Selmayr binnen de Raad aan te kaarten en uw ongenoegen hierover uit te spreken?

Vraag 10
Bent u bereid in Europees verband te pleiten voor een transparantere benoemingsprocedure waarbij er bijvoorbeeld een open vacature is voor ten minste twee weken? Zo ja, wanneer en hoe zult u dit doen? Zo nee, waarom niet?


https://www.tijd.be/opinie/column/de-staatsgreep-van-een-briljant-ambtenaar/9988235.html

Relevant


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 364
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen