Een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten

Publicatiedatum:
1 Maart 2018
2018Z03565

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Download kamerstuk

Pieter Omtzigt
Indiener

Bruno Bruins
Gericht


2018Z03565
Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten (ingezonden 1 maart 2018).

Vraag 1
Herinnert u zich dat u in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen gezegd heeft, nadat meerdere fracties in de Kamer u verzocht hadden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te laten kijken naar het zorgstelsel en de zorgkosten die systematisch harder groeien dan de economie: »Ik denk dat het verstandig is dat ik de geluiden die ik Kamerbreed heb gehoord, bespreek met één bewindspersoon of beide bewindspersonen van VWS en dat we dan als kabinet het gesprek aangaan met de WRR»?1

Vraag 2
Hebben de voorgenoemde gesprekken plaatsgevonden en wat was de uitkomst?

Vraag 3
Zijn het kabinet en de WRR bereid om een brede open studie te verrichten naar het zorgstelsel en de zorgkosten?

1 Handelingen Tweede Kamer 2017/18, nr. 20

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen