Een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten


Gegevens

Publicatiedatum: 1 Maart 2018
Nummer: 2018Z03565
Soort: Kamervraag

Informatie


Indiener(s): Pieter Omtzigt Evert Jan Slootweg
Gericht: Hugo de Jonge Wopke Hoekstra Bruno Bruins
commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Download link: Klik hier voor het document


2018Z03565
Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten (ingezonden 1 maart 2018).

Vraag 1
Herinnert u zich dat u in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen gezegd heeft, nadat meerdere fracties in de Kamer u verzocht hadden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te laten kijken naar het zorgstelsel en de zorgkosten die systematisch harder groeien dan de economie: »Ik denk dat het verstandig is dat ik de geluiden die ik Kamerbreed heb gehoord, bespreek met één bewindspersoon of beide bewindspersonen van VWS en dat we dan als kabinet het gesprek aangaan met de WRR»?1

Vraag 2
Hebben de voorgenoemde gesprekken plaatsgevonden en wat was de uitkomst?

Vraag 3
Zijn het kabinet en de WRR bereid om een brede open studie te verrichten naar het zorgstelsel en de zorgkosten?

1 Handelingen Tweede Kamer 2017/18, nr. 20

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen