Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’Het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’

Keywords:
Zaaknummer: 2107Z15866

2017Z15866 Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Diertens (D66) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’ (ingezonden 21 november 2017)


1
Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’? 1)
2
Is het waar dat het openbaar lichaam Bonaire voornemens is de begrotingssteun aan Woningbouwstichting Fundacion Cas Bonairiano (FCB) met ruim 13% te verlagen?
3
Deelt u de mening dat door deze maatregel alle huurders van sociale huurwoningen op Bonaire worden getroffen, die op basis van hun inkomen nu al regelmatig problemen hebben met het betalen van de huur?
4
Welke consequenties heeft deze voorgenomen bezuiniging voor het plan van Woningbouwstichting FCB om de komende jaren 500 sociale huurwoningen te gaan bouwen?
1) https://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/11/12/kwetsbare-gezinnen-op-bonaire-dupe-vanbezuinigingen/


Gerelateerd

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bericht ‘Kwetsbare gezinnen op Bonaire dupe van bezuinigingen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl