Misstanden in Nederlandse varkensstallen

Publicatiedatum:
28 februari 2018
2018Z03527

Het betreft hier een Kamervraag,
behorend tot de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download kamerstuk
Officiele link


2018Z03527 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over misstanden in Nederlandse varkensstallen (ingezonden 28 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de undercoverbeelden die Varkens in nood op 27 februari 2018 naar buiten heeft gebracht?1

Vraag 2
Herkent u de slechte gezondheidssituatie van de dieren op de uitgebrachte beelden? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de getoonde levensomstandigheden van varkens onacceptabel zijn?

Vraag 4
Welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om te zorgen dat de leefomstandigheden van varkens verbeteren en dit soort misstanden niet meer voor komen?

Vraag 5
Herkent u de cijfers uit het recente rapport van Varkens in Nood, waaruit blijkt dat maar liefst vijftig procent van de dieren kampt met luchtwegproblemen, veel dieren last hebben van gewrichtsafwijkingen en er daarnaast hoge sterftepercentages zijn in de periode na de geboorte? Bent u bereid deze problematiek aan te pakken in uw aangekondigde dierenwelzijnsnota?2

Vraag 6
Kunt u de claim dat de meeste varkens het grootste gedeelte van hun leven ziek zijn bevestigen? Zo ja, hoe rijmt u dit met de Wet dieren?

Vraag 7
Welke conclusies met betrekking tot dierenwelzijn komen er voort uit recente controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op varkenshouderijen? Hoeveel van dergelijke controles hebben in 2017 plaatsgevonden? Hoeveel boetes zijn uitgedeeld en wat was het maximum opgelegde boetebedrag?

Vraag 8
Hoe verklaart u dat afgelopen jaren het geregeld undercoveroperaties van dierenwelzijnsorganisaties zijn die misstanden in de sector boven water brengen en niet de reguliere controles van de NVWA?

Vraag 9
In hoeverre gaat u dierenwelzijnsaspecten meenemen in het kabinetsvoornemen voor een «warme sanering» van de varkenssector?3

1 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/schokkend-vreselijke-beelden-uit-nederlandsevarkensstallen/ d.d. 27 februari 2018
2 Rapport: Ziek van de intensieve varkenshouderij, Varkens in Nood, februari 2018 https://www.varkensinnood.nl/sites/dierenrecht.nl/files/field/attachment/dierenrechtrapportziekvandeintensieveveehouderijcompressed.pdf
3 Regeerakkoord 2017–2021

contact: info@tweedemonitor.nl of @tweedemonitor
Wijzig cookie instellingen