Tweedemonitor / Kamervraag / Het instellen van de doodstraf in Irak voor mensen die normalisatie of vrede met Israël nastrevenHet instellen van de doodstraf in Irak voor mensen die normalisatie of vrede met Israël nastreven

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z10987

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Eppink (JA21) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het instellen van de doodstraf in Irak voor mensen die normalisatie of vrede met Israël nastreven (ingezonden 2 juni 2022).

Vraag 1

Kent u het bericht «Iraq passes law to criminalise relations with Israel»?1

Vraag 2

Wat is het doel en de inhoud van de wet waar het artikel naar verwijst?2 Klopt het dat deze wet verder gaat dan een vergelijkbare wet uit 1969?3

Vraag 3

Hoe verhouden doel en inhoud van de wet zich tot het Handvest van de Verenigde Naties en andere internationale (mensenrechten)verdragen waar Irak partij bij is?

Vraag 4

Klopt het dat personen die streven naar normalisatie van de betrekkingen met Israël een levenslange gevangenisstraf en zelfs de doodstraf kunnen krijgen? Zo ja, onder welke precieze omstandigheden kan of zal dit het geval zijn?

Vraag 5

Begrijpt en deelt u de afschuw en zorg van de indieners over het op deze wijze bestraffen en daarmee zelfs voorkómen van een streven naar normalisatie en vrede?

Vraag 6

Deelt u ook de zorg over precedentwerking, waarbij streven naar vrede en normalisatie in meer landen geproblematiseerd en zelfs gecriminaliseerd wordt?

Vraag 7

Hebben VN-organen, zoals de VN-Mensenrechtenraad, reeds hun afkeuring hierover geuit?

Vraag 8

Hebben ook internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch inmiddels hun afschuw of afkeuring hierover uitgesproken, zoals ze ook zeer voortvarend zijn in het uiten van veroordelingen aan het adres van Israël?

Vraag 9

Heeft u in uw bilaterale contacten met de Iraakse regering uw zorg over deze wet uitgesproken, of bent u voornemens dat te doen?

Vraag 10

Bent u eveneens voornemens uw zorgen hierover in EU- en VN-verband kenbaar te maken?

Vraag 11

Welke (sanctie)maatregelen kan of zal Nederland, ook in EU- en VN-verband, nemen als deze wet daadwerkelijk in werking treedt?


X Noot
1

Aljazeera, 26 mei 2022, «Iraq passes law to criminalise relations with Israel» (Externe link: https://www.aljazeera.com/news/2022/5/26/iraqs-parliament-criminalises-normalization-with-israel).

X Noot
2

Met als Engelse titel: «Criminalising Normalisation and Establishment of Relations with the Zionist Entity».

X Noot
3

The New York Times, 28 mei 2022, «Iraq Expands Bill Outlawing Ties With Israel».

Indiener

Raymond de Roon (PVV)

Derk Jan Eppink (JA21)

Kees van der Staaij (SGP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 24344 )

Publicatiedatum
2 Juni 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl