Tweedemonitor / Kamervraag / De gewiste opnames van de OMT-vergaderingenDe gewiste opnames van de OMT-vergaderingen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z10166

2022Z10166

(ingezonden 23 mei 2022)

Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Westerveld (GroenLinks), Van Esch (PvdD), Agema (PVV), Sylvana Simons (BIJ1), Koekkoek (Volt), Kuzu (DENK), Van der Plas (BBB), Eerdmans (JA21) en Den Haan (Fractie Den Haan) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gewiste opnames van de OMT-vergaderingen

 1. Klopt het dat een geluidsopname onder de Archiefwet valt? 
 2. Klopt het dat de Archiefwet geen tijdelijke documenten (of tijdelijke geluidsopnames) bevat en dat dus al deze documenten gewoon onder de Archiefwet vallen? 
 3. Klopt het dat een document (zoals een geluidsopname) standaard twintig jaar bewaard dient te worden onder Archiefwet, tenzij op de selectielijsten een andere termijn is vastgelegd?
 4. Kunt u de selectielijst die van toepassing is op de geluidsopnames van de Outbreak Management Team (OMT)-vergaderingen, aan de Kamer doen toekomen en aangeven onder welke regel de geluidsopname van de OMT-vergadering valt? 
 5. Zijn de geluidsopnames van de OMT-vergadering van 14 april 2020 vernietigd? 
 6. Indien de geluidsopnames van de OMT-vergadering van 14 april 2020 vernietigd zijn, kunt u dan aangeven wie dat besluit genomen heeft en wie de geluidsopnames vernietigd heeft en op welke dag zij vernietigd zijn? 
 7. Kunt u het proces-verbaal, dat volgens de Archiefwet van de vernietiging gemaakt moet zijn (of een last of machtiging tot vernietigen), aan de Kamer doen toekomen?
 8. Indien de geluidsopname van de OMT-vergadering van 14 april nog bestaat of nog te herstellen is, wilt u er dan voor zorgen dat deze veilig gesteld en gearchiveerd wordt en wilt u dan vertellen waar deze gearchiveerd is? 
 9. Klopt het dat de Chief Information Office (CIO) van het Rijk besloten heeft dat de coronacrisis aangemerkt moet worden als hotspot? 
 10. Klopt de volgende passage waarin wordt gesteld dat elke zorgdrager van een archief dus 'op korte termijn voor zichzelf de afweging [moet] maken of en welke informatie binnen het eigen verzorgingsgebied rond COVID-19 in aanmerking komt voor uitzondering van vernietiging. Dat kan in dit uitzonderlijke geval ook los van het reguliere hotspotproces. Maak daarvoor gebruik van het onderstaande stappenplan. Neem hoe dan ook zelf zo snel mogelijk de nodige maatregelen om relevante informatie onder beheer te brengen en veilig te stellen. Vluchtige media als berichtenapps hebben in deze crisis een belangrijke meerwaarde voor organisaties. Door het werken op afstand maken organisaties creatief gebruik van onbeheerde producten uit de markt'? 1)
 11. Kunt u de hotspotlijsten – met de documenten die organisaties naar aanleiding van het aanmerken van de coronacrisis als hotspot besloten hebben te bewaren, van de volgende organisaties aan de Kamer doen toekomen:

- Ministerie van Algemene Zaken;

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

- Ministerie van Financien (inclusief de belastingdienst);

- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

- Ministerie van Veiligheid en Justitie, inclusief de NCTV;

- het OMT (tenzij dat onder het RIVM of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt, maar dan graag vermelding daarvan)?

Kunt u van elke van deze organisaties aangeven op welk moment die lijsten zijn vastgesteld?

 1. Kunt u deze vragen een voor een en (zoveel mogelijk) voor het 30-leden debat over de OMT adviezen aan de Kamer doen toekomen?

1) Nationaal Archief, 'Hotspot COVID-19: relevante informatie blijvend bewaren' (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/hotspot-covid-19-relevante-informatie-blijvend-bewaren).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl