Tweedemonitor / Kamervraag / Stikstof en extern salderenStikstof en extern salderen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z02491

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister voor Natuur en Stikstof over stikstof en extern salderen (ingezonden 10 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel»?1

Vraag 2

Bent u van mening dat de «stikstofhandel» voortgezet moet worden in Nederland?

Vraag 3

Bent u van mening dat het extern salderen van stikstofrechten cruciaal is om bouwprojecten voort te kunnen zetten?

Vraag 4

Waarom bent u van mening dat het besluit van de provincie Overijssel om te stoppen met de stikstofhandel voor bouwvergunningen «géén precedent vormt» voor andere provincies om ook de stikstofhandel te stoppen?2

Vraag 5

Bent u er bekend mee dat de Brabantse Milieufederatie samen met andere natuurorganisaties naar de Raad van State is gestapt tegen de stikstofhandel die de komst van het Tilburgse bedrijfsterrein Wijkevoort mogelijk moet maken?3

Vraag 6

Wat zijn volgens u de effecten voor Noord-Brabant en de rest van Nederland op het moment dat de Brabantse Milieufederatie de rechtszaak over de stikstofhandel zou winnen?

Vraag 7

Bent u van mening dat een stop door de rechter op de handel in stikstofrechten betekent dat de Nederlandse bouw stil zou komen te liggen?

Vraag 8

Wat zijn volgens u de effecten van het stoppen van de stikstofhandel voor de bouw- en landbouwsector in de provincie Overijssel?

Vraag 9

Kunt u een effecten-analyse tonen met daarin het effect op de bouw-, landbouw- en vliegsector in het scenario dat alle Nederlandse provincies besluiten de stikstofhandel te stoppen, bijvoorbeeld onder druk van een uitspraak van de Raad van State?

Vraag 10

Kunt u verklaren waarom u nog niet beschikt over «een databank waaruit blijkt in welke natuurgebieden (waaronder Natura 2000-gebieden) de afgelopen dertig jaar regelmatig bodemonderzoeken zijn gedaan»?4

Vraag 11

Bent u voornemens om op korte termijn de bodems van alle Natura 2000-gebieden te laten onderzoeken zodat er inzicht ontstaat in de staat van de bosbodems? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Betekent de constatering van het Planbureau voor de Leefomgeving dat specifieke gegevens over het stikstofgevoelige deel van het leefgebied tot 2026 niet beschikbaar zijn, volgens u dat tot 2026 Nederland geen beschikking heeft over bodemmetingen en over de staat van instandhouding van en Habitatrichtlijnsoorten en -habitattypen? Kunt u uw antwoord beginnen met ja/nee?5

Vraag 13

Betekent dit volgens u dat Nederlandse bedrijven tot 2026 niet kunnen bewijzen of zij een positief of negatief effect hebben op de stikstofdepositie en instandhoudingsdoelstellingen aangezien er geen bodemmetingen in natuurgebieden worden verricht om dit effect te bewijzen of ontkrachten? Kunt u uw antwoord beginnen met ja/nee?

Vraag 14

Bent u bereid deze vragen afzonderlijk en binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te beantwoorden?


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 8 februari 2022, «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel» (https://fd.nl/politiek/1429570/overijssel-stopt-als-eerste-provincie-met-uitgifte-bouwvergunningen-op-basis-van-stikstofhandel-jib2caSscnS3)

X Noot
2

Het Financieele Dagblad, 8 februari 2022, «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel» (https://fd.nl/politiek/1429570/overijssel-stopt-als-eerste-provincie-met-uitgifte-bouwvergunningen-op-basis-van-stikstofhandel-jib2caSscnS3)

X Noot
3

Brabantse Milieufederatie, 8 februari 2022, «Natuur-, milieu én bewonersorganisaties naar Raad van State over XXL-bedrijventerrein Wijkevoort» (www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/natuur-milieu-en-bewonersorganisaties-naar-raad-van-state-over-xxl-bedrijventerrein-wijkevoort/)

X Noot
4

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 3932

X Noot
5

PBL, RIVM & WUR, 2021, «Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en na-tuurverbetering. Resultaten kwartiermakersfase», p. 17 (www.wur.nl/nl/show/Rapportage-Verkenning-werkprogramma-monitoring-en-evaluatie-stikstofstofreductie-en-natuurverbetering.htm)

Indiener

Derk Jan Eppink (JA21)


Gericht

Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD)


Access ( 23866 )

Publicatiedatum
10 februari 2022
GerelateerdTweedemonitor / Kamervraag / Stikstof en extern salderenStikstof en extern salderen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z02491

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister voor Natuur en Stikstof over stikstof en extern salderen (ingezonden 10 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel»?1

Vraag 2

Bent u van mening dat de «stikstofhandel» voortgezet moet worden in Nederland?

Vraag 3

Bent u van mening dat het extern salderen van stikstofrechten cruciaal is om bouwprojecten voort te kunnen zetten?

Vraag 4

Waarom bent u van mening dat het besluit van de provincie Overijssel om te stoppen met de stikstofhandel voor bouwvergunningen «géén precedent vormt» voor andere provincies om ook de stikstofhandel te stoppen?2

Vraag 5

Bent u er bekend mee dat de Brabantse Milieufederatie samen met andere natuurorganisaties naar de Raad van State is gestapt tegen de stikstofhandel die de komst van het Tilburgse bedrijfsterrein Wijkevoort mogelijk moet maken?3

Vraag 6

Wat zijn volgens u de effecten voor Noord-Brabant en de rest van Nederland op het moment dat de Brabantse Milieufederatie de rechtszaak over de stikstofhandel zou winnen?

Vraag 7

Bent u van mening dat een stop door de rechter op de handel in stikstofrechten betekent dat de Nederlandse bouw stil zou komen te liggen?

Vraag 8

Wat zijn volgens u de effecten van het stoppen van de stikstofhandel voor de bouw- en landbouwsector in de provincie Overijssel?

Vraag 9

Kunt u een effecten-analyse tonen met daarin het effect op de bouw-, landbouw- en vliegsector in het scenario dat alle Nederlandse provincies besluiten de stikstofhandel te stoppen, bijvoorbeeld onder druk van een uitspraak van de Raad van State?

Vraag 10

Kunt u verklaren waarom u nog niet beschikt over «een databank waaruit blijkt in welke natuurgebieden (waaronder Natura 2000-gebieden) de afgelopen dertig jaar regelmatig bodemonderzoeken zijn gedaan»?4

Vraag 11

Bent u voornemens om op korte termijn de bodems van alle Natura 2000-gebieden te laten onderzoeken zodat er inzicht ontstaat in de staat van de bosbodems? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Betekent de constatering van het Planbureau voor de Leefomgeving dat specifieke gegevens over het stikstofgevoelige deel van het leefgebied tot 2026 niet beschikbaar zijn, volgens u dat tot 2026 Nederland geen beschikking heeft over bodemmetingen en over de staat van instandhouding van en Habitatrichtlijnsoorten en -habitattypen? Kunt u uw antwoord beginnen met ja/nee?5

Vraag 13

Betekent dit volgens u dat Nederlandse bedrijven tot 2026 niet kunnen bewijzen of zij een positief of negatief effect hebben op de stikstofdepositie en instandhoudingsdoelstellingen aangezien er geen bodemmetingen in natuurgebieden worden verricht om dit effect te bewijzen of ontkrachten? Kunt u uw antwoord beginnen met ja/nee?

Vraag 14

Bent u bereid deze vragen afzonderlijk en binnen de gebruikelijke termijn van drie weken te beantwoorden?


X Noot
1

Het Financieele Dagblad, 8 februari 2022, «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel» (https://fd.nl/politiek/1429570/overijssel-stopt-als-eerste-provincie-met-uitgifte-bouwvergunningen-op-basis-van-stikstofhandel-jib2caSscnS3)

X Noot
2

Het Financieele Dagblad, 8 februari 2022, «Overijssel stopt als eerste provincie met uitgifte bouwvergunningen op basis van stikstofhandel» (https://fd.nl/politiek/1429570/overijssel-stopt-als-eerste-provincie-met-uitgifte-bouwvergunningen-op-basis-van-stikstofhandel-jib2caSscnS3)

X Noot
3

Brabantse Milieufederatie, 8 februari 2022, «Natuur-, milieu én bewonersorganisaties naar Raad van State over XXL-bedrijventerrein Wijkevoort» (www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/natuur-milieu-en-bewonersorganisaties-naar-raad-van-state-over-xxl-bedrijventerrein-wijkevoort/)

X Noot
4

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 3932

X Noot
5

PBL, RIVM & WUR, 2021, «Verkenning werkprogramma monitoring en evaluatie stikstofstofreductie en na-tuurverbetering. Resultaten kwartiermakersfase», p. 17 (www.wur.nl/nl/show/Rapportage-Verkenning-werkprogramma-monitoring-en-evaluatie-stikstofstofreductie-en-natuurverbetering.htm)

Indiener

Derk Jan Eppink (JA21)


Gericht

Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD)


Access ( 23915 )

Publicatiedatum
10 februari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl