Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de roestende olietanker FSO Safer voor de kust van Jemen kan leiden tot één van de grootste olierampen in de geschiedenisHet bericht dat de roestende olietanker FSO Safer voor de kust van Jemen kan leiden tot één van de grootste olierampen in de geschiedenis

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z02229

Vragen van de leden Hammelburg en Boucke (beiden D66) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de roestende olietanker FSO Safer voor de kust van Jemen kan leiden tot één van de grootste olierampen in de geschiedenis (ingezonden 8 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport van Greenpeace over de risico’s van de slecht onderhouden olietanker voor de kust van Jemen?1

Vraag 2

Hoe oordeelt u over de verschillende ecologische, humanitaire, economische en gezondheidsrisico’s die uiteen worden gezet in het rapport?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat er reeds zeewater in de machinekamer van de roestende olietanker is aangetroffen en experts beamen dat onderhoud niet langer mogelijk is omdat de staat van het schip te zwak is?2

Vraag 4

Klopt het dat Nederland reeds middelen beschikbaar heeft gesteld voor het voorkomen van een olieramp?3 Wat is er van die middelen terechtgekomen?

Vraag 5

Hoe staat het met de onderhandelingen tussen de Verenigde Naties en de Houthi rebellen over de olietanker? Hebben de VN nog steeds toegang tot het schip en zou een internationale coalitie een operatie kunnen starten?4

Vraag 6

Zijn er Nederlandse bedrijven die over het materieel, de expertise en de techniek beschikken om dit probleem op te lossen? Welke bedrijven zijn dit?

Vraag 7

Gaat het hier dan bijvoorbeeld om een drijfconstructie die om de tanker heen geplaatst kan worden om de verspreiding van de olie te voorkomen? Zo ja, is deze techniek eerder met succes gebruikt? Zo nee, kunt u aangeven wat voor expertise en techniek wordt geleverd?

Vraag 8

Is bekend van wie de olie is, en welk oliebedrijf dit heeft geleverd? Waar ligt de juridische verplichting in het geval van lekkage?

Vraag 9

Bent u bereid een verdere financiële of technische bijdrage te leveren om de risico’s omtrent deze olietanker te mitigeren?

Vraag 10

Kunt u deze vragen afzonderlijk en gezien de aard van het probleem zo snel mogelijk beantwoorden?


X Noot
2

AP News, 26 juni 2020, «Seawater seeping into decaying oil tanker off Yemen coast», https://apnews.com/article/united-nations-yemen-ap-top-news-international-news-environment-e8d9e1a1d674a2d6784a2c53dfe628e2

X Noot
3

NOS, 27 april 2021, «Tikkende tijdbom» voor haven Jemen: 200 miljoen liter olie kan Rode Zee in stromen», https://nos.nl/artikel/2378399-tikkende-tijdbom-voor-haven-jemen-200-miljoen-liter-olie-kan-rode-zee-in-stromen

X Noot
4

NOS, 12 juli 2020, «VN krijgt toegang tot mogelijk zinkende olietanker voor kust Jemen», https://nos.nl/artikel/2340488-vn-krijgt-toegang-tot-mogelijk-zinkende-olietanker-voor-kust-jemen

Indiener

Alexander Hammelburg (D66)

Raoul Boucke (D66)


Gericht

Liesje Schreinemacher (VVD)


Access ( 23835 )

Publicatiedatum
8 februari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl