Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?'Het bericht 'Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?'

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z02225

Vragen van de leden Inge van Dijk en Geurts (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?» (ingezonden 8 februari 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van bovenstaand bericht?1

Vraag 2

Ziet u ook het probleem dat studenten door het leenstelsel een zodanig hoge studieschuld hebben opgebouwd, zo’n 15.000 euro meer dan medestudenten onder het oude stelsel, dat dit grote invloed heeft op het bedrag dat zij aan hypotheek kunnen krijgen voor een eerste woning?

Vraag 3

Is het u bekend dat studenten bij aangaan van de schuld in de veronderstelling waren dat het bedrag niet zou meetellen bij het aangaan van een hypotheek of daarvan niet op de hoogte waren?

Vraag 4

Vindt u het terecht dat dit bedrag aan studieschuld (volledig) wordt meegenomen bij het verstrekken van een hypotheek?

Vraag 5

Vindt u het terecht dat jongeren met zo’n enorme last hun toekomst in moeten gaan die direct gevolgen heeft voor hun kansen als starters op de woningmarkt?

Vraag 6

Ontvangt u ook signalen van wethouders dat zij deze doelgroep graag willen helpen met toegang tot een hypotheek door als gemeente garant te staan voor studieschulden? (zie bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van het CDA in Den Haag: CDA Den Haag presenteert verkiezingsprogramma «Thuis in Den Haag»)

Vraag 7

Is het u bekend dat banken garantstellingen vaak (nog) niet accepteren bij het verstrekken van een hypotheek?

Vraag 8

Bent u bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor gemeenten deze garantstellingen te bieden?

Vraag 9

Is het volgens u ook voorstelbaar dat de staat gemeenten helpt bij de garantstellingen door bijvoorbeeld te bemiddelen met de BNG om samen met gemeenten garant te staan?

Vraag 10

Bent u bereid met De Nederlandsche Bank in gesprek te gaan over de mogelijkheden?


X Noot
1

«Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?» | Binnenland | ed.nl, 5 februari 2022

Indiener

Inge van Dijk (CDA)

Jaco Geurts (CDA)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 23833 )

Publicatiedatum
8 februari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl