Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?'Het bericht 'Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?'

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z01612

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht «Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?» (ingezonden 1 februari 2022).

Vraag 1

Kent u het bericht «Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?»?1

Vraag 2

Deelt u onze grote zorgen over de leefsituatie van Irma tijdens haar verblijf in het Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW) Brabant? Kunt u deze casus meenemen in de beantwoording van de eerdere vragen over de situatie in de Acuut Zorggroep?2

Vraag 3

Kent u soortgelijke signalen van andere instellingen? Zo ja, welke signalen zijn dat?

Vraag 4

Erkent u dat de verontrustende signalen wijzen op een breder probleem met het veilig aanbieden van begeleid en beschermd wonen en de controle daarop door gemeenten? Zo ja, kunt u reflecteren op oorzaken en mogelijke oplossingen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Brabants Dagblad, 30 januari 2022, «Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?» «Mishandeld en verkracht: is dit nou beschermd wonen?» | Tilburg e.o. | bd.nl

X Noot
2

Vraagnummer 2022Z01518

Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Conny Helder (VVD)


Access ( 23655 )

Publicatiedatum
1 februari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl