Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Zijn mensenrechten nou universeel of niet?'Het artikel 'Zijn mensenrechten nou universeel of niet?'

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z01410

Vragen van het lid Piri (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «Zijn mensenrechten nou universeel of niet?» (ingezonden 28 januari 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Zijn mensenrechten nou universeel of niet?»1

Vraag 2

Bent u van mening dat mensenrechten universeel zijn en zoals de hoogleraar Afshin Ellian stelt, weliswaar in Europa zijn uitgedacht, voor alle mensen zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Onderschrijft u het standpunt van Amnesty International dat er voldoende ruimte is in mensenrechtenverdragen voor nationale verschillen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Onderschrijft u eveneens de stelling dat de receptorbenadering een ondermijning is van de traditionele mensenrechten en dat mensenrechten niet multi-interpretabel zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Is er wat u betreft ruimte in het buitenlandbeleid voor de zogeheten receptorbenadering? Zo ja, waarom?

Indiener

Kat Piri (PvdA)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 23624 )

Publicatiedatum
28 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl