Tweedemonitor / Kamervraag / De vaccinatieplicht voor OostenrijkersDe vaccinatieplicht voor Oostenrijkers

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z01056

Vragen van het lid Kerseboom (FVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de vaccinatieplicht voor Oostenrijkers (ingezonden 24 januari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Austrian parliament approves vaccine mandate for adults» van ABC News van 20 januari 20221?

Vraag 2

Bent u een voorstander van directe vaccinatiedwang?

Vraag 3

Erkent u dat de (terugkerende) geldboetes van maar liefst 3.600 euro die vanaf 1 februari 2022 aan ongevaccineerde Oostenrijkers zullen worden opgelegd een ondraaglijke financiële last zullen zijn voor veel Oostenrijkers, waardoor zij niet meer in hun levensonderhoud zullen kunnen voorzien en om die reden binnenkort geen andere keuze meer hebben dan zich te laten vaccineren, ook al willen zij dat niet?

Vraag 4

Erkent u dat er vanaf 1 februari 2022 sprake is van directe vaccinatiedwang voor Oostenrijkers? Zo nee, wanneer is er dan volgens u pas sprake van directe vaccinatiedwang?

Vraag 5

Hecht u aan de lichamelijke integriteit van andere EU-burgers?

Vraag 6

Hoe valt een vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk volgens u te rijmen met het grondrecht lichamelijke integriteit?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat Oostenrijk een vaccinatieplicht introduceert?

Vraag 8

Acht u het wenselijk dat meer EU-landen het voorbeeld van Oostenrijk volgen?

Vraag 9

Bent u bereid de Oostenrijkse ambassadeur nog vóór de inwerkingtreding van de vaccinatieplicht op het matje te roepen om uw afkeuring over de maatregel uit te spreken?

Vraag 10

Kunt u alle vragen afzonderlijk en zo spoedig mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

ABC News, 20 januari 2022, «Austrian parliament approves vaccine mandate for adults», https://abcnews.go.com/Health/wireStory/austrian-parliament-vote-universal-vaccine-mandate-82368990

Indiener

Simone Kerseboom (FvD)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 23560 )

Publicatiedatum
24 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl