Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard’Het artikel ‘Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard’

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z01055

Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister voor Klimaat en Energie over het artikel «Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard» (ingezonden 24 januari 2022).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel «Opeens is de machine of de fabriek veel minder waard»?1

Vraag 2

Hoe werken de huidige fiscale activerings- afschrijvings- en afwaarderingsregels?

Vraag 3

Kunt u de voor- en nadelen beschrijven van willekeurige afschrijving?

Vraag 4

Hoe wordt er nu binnen het fiscale stelsel omgegaan met een sterke daling van de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel?

Vraag 5

Deelt u de inschatting dat vanwege de energietransitie op miljarden euro’s (fiscaal) moet worden afgewaardeerd? Waarom wel of niet?

Vraag 6

Hebben subsidies invloed op de hoogte van de boekwaarde van een (nieuw) bedrijfsmiddel?

Vraag 7

Heeft een «onrendabele top» invloed op de fiscale boekwaarde van een (nieuw) activum? Waarom wel of niet?

Vraag 8

Op welke wijze heeft een «onrendabele top» invloed op de fiscale activering, afschrijving en afwaardering van een bedrijfsmiddel?

Vraag 9

Bent u van mening dat de fiscale activerings- afschrijvings- en afwaarderingsregels invloed kunnen hebben op het tempo van de energietransitie?

Indiener

Romke de Jonge (D66)


Gericht

Rob Jetten (D66)

Marnix van Rij (CDA)


Access ( 23563 )

Publicatiedatum
24 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl