Tweedemonitor / Kamervraag / Het ontbreken van aandacht voor de Friese taal bij de introductie van bewindspersonenHet ontbreken van aandacht voor de Friese taal bij de introductie van bewindspersonen

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00466

Vragen van de leden Romke de Jong en Tjeerd de Groot (beiden D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over het ontbreken van aandacht voor de Friese taal bij de introductie van bewindspersonen (ingezonden 14 januari 2022).

Vraag 1

Klopt het dat de cv’s van de nieuwe bewindspersonen in het Engels, Frans, Duits en Papiaments vertaald zullen worden, maar niet in het Fries?1 2

Vraag 2

Kunt u toelichten waarom ervoor is gekozen de nieuwe cv’s niet ook in het Fries te vertalen, terwijl dit een officiële rijkstaal is?

Vraag 3

Kunt u toelichten waarom de wettelijke taken omtrent de Friese taal niet in het introductiedossier voor de bewindspersonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn opgenomen?

Vraag 4

Klopt het dat ook de website rijksoverheid.nl alleen beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Papiaments en in de Nederlandse gebarentaal, maar niet in het Fries? Kunt u toelichten waarom hiervoor gekozen is?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het wenselijk en belangrijk is dat het Rijk voor belangrijke communicatie zoveel als mogelijk communiceert in alle officiële Nederlandse talen en dat bijvoorbeeld de cv’s en de website van de rijksoverheid daarmee ook in het Fries vertaald zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Indien u het hier wel mee eens bent, kunt u toezeggen deze vertalingen alsnog beschikbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen zowel in het Nederlands als in het Fries te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Rijksoverheid, «Introductiedossier bewindspersonen Ministerie van BZK», pagina 5, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2022/01/10/introductiedossier-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties.

X Noot
2

Vragen in het Fries meegezonden naar het ministerie

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)

Romke de Jonge (D66)


Gericht

Hanke Bruins Slot (CDA)


Access ( 23489 )

Publicatiedatum
14 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl