Tweedemonitor / Kamervraag / De eis van goedkeuring door een andere rijschool voordat een kandidaat mag afrijden.De eis van goedkeuring door een andere rijschool voordat een kandidaat mag afrijden.

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00263

Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de eis van goedkeuring door een andere rijschool voordat een kandidaat mag afrijden (ingezonden 11 januari 2022).

Vraag 1

Klopt het dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) overweegt dat iemand die praktijkexamen wil afleggen voortaan goedkeuring moet vragen van twee rijscholen?1

Vraag 2

Is het bestaan van prijsvechters onder de rijscholen een dermate groot probleem dat controle van andere rijscholen (een zogenoemde collegiale gereedheidsverklaring) nodig is om te waarborgen dat kandidaten die afrijden daadwerkelijk over voldoende rijvaardigheid beschikken?

Vraag 3

Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, komt een collegiale gereedheidsverklaring aan het eind van de rit niet neer op dweilen met de kraan open omdat het werkelijke probleem is dat een aantal rijscholen domweg onder de maat presteert?

Vraag 4

Kan het CBR een duidelijk verband leggen tussen het stilleggen van rijexamens en de rijscholen die het betreft, met name omdat met de beschuldigende vinger naar de prijsvechters onder de rijscholen wordt gewezen?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van de maatregelen die in het afgelopen jaar zijn ondernomen om een einde te maken aan het probleem van (identiteits)fraude met rijbewijzen en rijlessen?2

Vraag 6

Kunt u gemotiveerd toelichten dat de dubbele goedkeuring geen oneigenlijk middel is om prijsvechters te ontmoedigen?

Vraag 7

Kunnen bevriende rijschoolhouders vriendjespolitiek bedrijven door elkaars examens goed te keuren?

Vraag 8

Wat is de mogelijke impact van deze beoogde maatregel op de planning van rijschoolhouders, gelet op de achterstanden die nog altijd niet zijn weggewerkt?

Vraag 9

Wat is de mogelijke impact van deze beoogde maatregel op de leskosten en de extra wachttijd voor kandidaten?


X Noot
1

RTL Nieuws, 7 januari 2022, CBR: dubbele goedkeuring voordat kandidaat mag afrijden (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5279326/cbr-praktijkexamen-rijbewijs-kandidaten-slecht-voorbereid).

X Noot
2

RTL Nieuws, 11 maart 2021, Rijschool met fake-instructeurs liet dubbelgangers examen doen: 4 arrestaties (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5219330/rijschool-fraude-dubbelganger-rijexamen-oplichting-ongeldig).

Indiener

Nicki Pouw-Verweij (JA21)


Gericht

Mark Harbers (VVD)


Access ( 23383 )

Publicatiedatum
11 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl