Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren'Het bericht 'Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren'

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00258

Vragen van het lid Boucke (D66) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren» (ingezonden 11 januari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat deze subsidieregeling niet mag leiden tot meer ongelijkheid tussen bewoners?

Vraag 3

Deelt u de mening dat elke vorm van willekeur in de subsidieaanvraag niet past bij de ruimhartige vergoeding aan Groningen waar de Kamer om gevraagd heeft?

Vraag 4

Is er genoeg subsidie beschikbaar om alle aanvragen voor deze subsidie toe te kennen aan huishoudens die in aanmerking komen voor deze subsidie? Zo nee, hoeveel extra subsidie zou er nodig zijn om te voldoen aan alle aanvragen?

Vraag 5

Heeft de plek in de wachtrij invloed op het wel of niet toekennen van de subsidie aan de aanvrager? Zo ja, kunt u uitleggen hoe bepaald wordt wat de plek van de aanvrager wordt in de wachtrij?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA), ingezonden 11 januari 2022 (vraagnummer 2022Z00257).

Indiener

Raoul Boucke (D66)


Gericht

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 23385 )

Publicatiedatum
11 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl